🌷🌷🌷TRƯỜNG TH - THCS ĐÔNG TÂN TỔ CHỨC KỶ NIỆM NGÀY 20/10 VÀ TỔ CHỨC SINH NHẬT CHO CÔNG ĐOÀN VIÊN 6 THÁNG CUỐI NĂM.