1

NGUYỄN THỊ BÍCH MAI

HIỆU TRƯỞNG

2

QUÁCH THỊ THU

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

3

ĐÀO THỊ CHÂU

GV

4

LÊ THỊ HIỀN

GV

5

VŨ THỊ NGA

GV

6

NGUYỄN THỊ THOAN

GV

7

PHẠM THỊ HUYỀN

GV

8

NGUYỄN THỊ VỚI

GV

9

NGUYỄN THỊ HƯƠNG

GV

10

NGUYỄN THỊ THU

GV

11

LÊ THỊ NGÀ

GV

12

BÙI THỊ NGẦN

GV

13

BÙI THỊ THÚY HÀ

CTCĐ

14

NGUYỄN THỊ MƠ

GV

15

PHẠM THỊ BÍCH NGỌC

GV

16

NGUYỄN HÀ TRANG

GV

17

NGUYỄN THÚY QUỲNH

GV

18

LẠI THỊ ĐIỆP

PCTCĐ

19

NGUYỄN THỊ THÚY TÌNH

UV BCH CĐ

20

NGO THỊ NGỌC

TV

21

PHÍ THỊ KIM HUẾ

GV

22

NGUYỄN THỊ THANH HUYỀN

GV

23

PHẠM THỊ MAI

GV

24

NGUYỄN THỊ XUYÊN

GV

25

PHÍ VĂN ĐÔNG

GV

26

QUÁCH THỊ HỒNG VÂN

GV

27

NGUYỄN THỊ NGA

GV