TUẦN 1

 

 

Thứ .........  ngày ..........  tháng ........    năm 201

 

Rèn toán : Nhiều hơn, ít hơn

I. Mục tiêu: Củng cố cho HS:

 • Về nhiều hơn, ít hơn
 • Làm bài tập Thực hành

II. Hoạt động dạy  học chủ yếu:

 

Hoạt động dạy

TG

Hoạt động học

1. Kiểm tra bài cũ

GV kiểm tra vở thực hành và giới thiệu vở thực hành

- HS quan sát đặc điểm của vở

- GV hướng dẫn các kí hiệu của vở ở từng loại bài tập

5’

 

 

 

 

HS lắng nghe

2. Làm bài tập thực hành

25’

 

a- Giới thiệu bài

1’

 

 

- HS lấy vở mở bài 1

- 2 HS đọc đầu bài: Nhiều hơn, ít hơn

b- Thực hành

Bài 1: Nêu y/c của bài 1?

GV đọc yêu cầu: nối theo mẫu

- GV giải thích mẫu: Cứ mỗi quả bóng nối với một con thỏ cuối cùng một quả bóng thừa ravà nói: số bóng nhiều hơn số thỏ

24’

8’

 

- HS : Nêu lại yêu cầu

 

- HS lắng nghe

- HS làm bài

- HS # nghe nhận xét

Bài 2: Nêu y/c của bài 2?

 

8’

 • xem h/a nào có số lượng nhiều hơn thì tô màu
 • HS: Nhiều hơn, tô màu
 • HS đếm số đồ vật ở mỗi hình rồi suy nghĩ HS chữa bài
 • Tô màu ở dưới hình ốc sên, thìa

Bài 3: Nêu y/c của bài 3?

 

8’

 • HS: ít hơn, tô màu
 • HS đếm số đồ vật ở mỗi hình rồi suy nghĩ xem h/a nào có số lượng ít  hơn thì tô màu

 

 

 

- HS chữa bài

- Tô màu ở phần xe đạp, phần bóng ở trên

3. Củng cố, dặn dò

- GV chấm 10 bài

- Nhận xét bài làm của HS

5’

 

 

 

 

- Dừng bút nghe cô nhận xét

- NX tiết học

 

 

 

 

Bổ sung:

.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thứ .............ngày......tháng .....năm.

 

RÈN TOÁN:        HÌNH VUÔNG - HÌNH TRÒN

I/Mục tiêu

 Sau bài học ,  học sinh biết :

-Nhận ra và gọi đúng tên của hình vuông ,hình tròn.

-B­ước đầu nhận ra hình vuông ,hình tròn từ vật thật.

II/ Đồ dùng dạy học

-Một số HV,HT bằng bìa có kích th­ước màu sắc #nhau

-Một số đồ vật có dạng hình vuông ,hình tròn.

-Bộ đồ dùng học toán lớp 1của HS

III/Các hoạt động dạy học chủ yếu

1/ Kiểm tra bài cũ(5’)

-GV đ­ưa ra một số nhóm đồ vật có số l­ượng chênh lệch nhau rồi y/c HS so sánh và nêu nhận xét.

-HS # nx

-GV đánh giá ,cho điểm.                  

2/Bài mới:

            Hoạt động dạy

TG

                 Hoạt động học

2.1:Giới thiệu bài

1’

 

2.2:Hướng dẫn học sinh làm bài tập

5’

 

-GV :giơ từng tấm bìa h vuông cho HS q/svà nói :Đây là hình vuông

 

-HS quan sát

-GV chỉ vào hình vuông và hỏi:

Đây là hình gì ?

 

-GV khen ngợi HS

 

-GV nêu: Tìm cho cô một đồ vật có mặt là hình vuông?

 

 

-HS trả lời: hình vuông

-HS lấy tất cả các hình vuôngtrong hộp đồ dùngcủa mìnhđặt ra mặt bàn.

 

-HS thảo luận và trả lời:

VD :khăn mùi xoa,gạch lát nền,mặt ghế,...

 

-GV tiểu kết

 

 

2.3:Hướng dẫn hs hình tròn

5’

 

GV giới thiệu tư­ơng tự nh­ư đối với hình vuông

*Th­ giãn

 

 

2’

 

2.4:Luyện tập

12’

 -HS mở SGK

-Bài 1:GV y/c HS dùng bút chì màu để tô màu các hình vuông.

3’

-HS nhắc lại y/ c của bài

-HS tô màu

-Bài 2: GV nêu y/c của bài là tô màu hình tròn

L­u ý :màu con lật đậtnên tô các màu # nhau

3’

-HS nêu y/c

-HS tô màu

-Bài 3:GV nêu y/c tô màu hình vuông và hình tròn.

L­u ý :Màu để tô hình vuông không tô màu hình tròn.

-Bài4:GV nêu y/c :làm thế nào để có các hình vuông

3’

 

 

 

3’

-HS nêu y/c

-HS tô màu

 

 

-HS nêu y/c

-HS thực hành gấp sau đó gt cách gấp cho cả lớp nghe.

-HS # nx

3/ Củng cố dặn dò

5’

 

*Trò chơi :Hoạt động nối tiếp GV cho HS chơi kể tên các vật có mặt là hình vuông ,hình tròn có ở trong lớp học hay trong nhà mình

 

-HS chơi

-HS # nhận xét

-GV đánh giá ,tuyên d­ương

 

 

-GV nx tiết học

-Dặn dò :về nhà xem tr­ước bài sau : Hình tam giác.

 

 

Bổ sung:

.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

TUẦN 2

                                                       Thứ .........  ngày ..........  tháng ...... năm 201

Rèn toán :Bài 4: Luyện tập

 

I. Mục tiêu: Củng cố cho HS:

 • Hình  vuông, hình tròn, hình tam giác
 • Biết nhận dạng hình.
 • Làm bài tập Thực hành

II. Hoạt động dạy  học chủ yếu:                                                           

 

Hoạt động dạy

TG

Hoạt động học

1. Kiểm tra bài cũ

GV đưa ra một số vật có dạng hình vuông, hình tròn, hình tam giác

 

 

 

- GV đánh  giá, nhận xét

5’

 

 

 

 

- HS quan sát phát hiện đâu là hình vuông, hình tròn, hình tam giác

- HS # nhận xét

- HS tự tìm thêm những vật trong thực tế có dạng hình vuông, hình tròn, hình tam giác

2. Làm bài tập thực hành

25’

 

a- Giới thiệu bài

1’

 

 

- HS mở vở thực hành bài 4

- 2 HS đọc đầu bài

b- Thực hành

Bài 1: Nêu y/c của bài 1?

 

24’

8’

 

- HS : Tô màu các hình cùng dạng tô cùng màu

- HS tô màu đúng theo y/c

- HS làm bài

Bài 2: Nêu y/c của bài 2?

 

8’

-HS : Tô màu

HS tô màu

Lưu ý: những hình cùng dạng, tô cùng màu.

- HS nx khi tô xong ta được hình cá, ô tô, nhà máy, bông hoa

Bài 3: Nêu y/c của bài 3?

 

8’

- HS: Vẽ hình vuông hoặc hình tròn, hình tam giác còn thiếu thích hợp vào ô trống.

 

 

 

 

GV quan sát giúp đỡ HS yếu kém

 

- HS quan sát và nêu nhận xét trong mỗi hàng  hình đó ta thấy cứ một hình tròn lại đến một hình tam giác lại đến hình vuông

Vậy ô trống  hàng 2 đó là hình vuông

ô trống hàng 3 là hình tam giác

- HS vẽ thêm hình vuông, hình tam giác cho phù hợp

3. Củng cố, dặn dò

- GV chấm 10 bài

- Nhận xét bài làm của HS

5’

 

 

 

 

- Dừng bút nghe cô nhận xét

- NX tiết học

 

 

 

 

Bổ sung:

.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 

 

 

 

                                                            Thứ .........  ngày ..........  tháng ........    năm 201

 

Rèn toán : Các số 1, 2, 3

 

I. Mục tiêu: Củng cố cho HS:

 • Đọc,  viết các số 1, 2, 3
 • Nhìn hình viết số vào ô trống thích hợp
 • Làm bài tập Thực hành

II. Hoạt động dạy  học chủ yếu:                                                           

 

Hoạt động dạy

TG

Hoạt động học

1. Kiểm tra bài cũ

- GV viết các số 1, 2, 3 y/c HS đọc

- GV đánh  giá, nhận xét

5’

 

 

 

 

-HS đọc 1, 2, 3; 3, 2, 1

- HS viết bảng tay: 1, 2, 3

2. Làm bài tập thực hành

25’

 

a- Giới thiệu bài

1’

 

 

- HS mở vở thực hành bài 5

- 2 HS đọc đầu bài

b- Thực hành

Bài 1: Nêu y/c của bài 1?

 

24’

6’

 

- HS : Viết số

- HS viết các số 1, 2, 3 mỗi số 1 dòng

- HS viết bài

Bài 2: Nêu y/c của bài 2?

 

5’

-HS : Viết số thích hợp vào ô trống

Lưu ý: đếm số đồ vật ở mỗi hình rồi điền vào ô trống cho thích hợp.

- HS  đọc số ở mỗi hình

Bài 3: Nêu y/c của bài 3?

 

6’

- HS: Đếm và viết số thích hựop vào ô trống

- HS đếm số khối vuông ở mỗi cột sau đó điền số tương ứng vào ô trống.

- HS  chữa bài, đếm: 1, 2, 3 ; 3, 2, 1.

Bài 4: Nêu y/c của bài 4?

 

 

 

 

GV quan sát giúp đỡ HS yếu kém

7’

- HS: bài y/c vẽ thêm hoặc xoá bớt cho đủ số chấm tròn

- HS quan sát mỗi hình đếm số chấm tròn và xem số tương ứng dưới mỗi hình rồi suy nghĩ xem ta nên vẽ thêm hay gạch bớt số chấm tròn cho phù hợp.

- HS làm bài, chữa bài

3. Củng cố, dặn dò

- GV chấm 10 bài

- Nhận xét bài làm của HS

5’

 

 

 

 

- Dừng bút nghe cô nhận xét

- NX tiết học

 

 

 

 

Bổ sung:

.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 

 

 

 

 

 

  TUẦN 3:

         

                                                         Thứ .........  ngày ....  tháng ..... năm 201....

Rèn toán : Bài 8: Luyện tập

 

I. Mục tiêu: Củng cố, rèn cho HS :

 • Đọc,  viết các số 1, 2, 3, 4, 5
 • Làm bài tập Thực hành

II. Hoạt động dạy  học chủ yếu :

 

Hoạt động dạy

TG

Hoạt động học

1. Kiểm tra bài cũ

- GV viết các số 1, 2, 3, 4, 5 y/c HS đọc

 

- Trong các số đó số nào lớn nhất? số nào bé nhất?

- GV đánh  giá, nhận xét

5’

 

 

 

 

-HS đọc 1, 2, 3,4 , 5 ; 5, 4,  3, 2, 1

- HS viết bảng tay: 1, 2, 3, 4, 5

- Số 5 lớn nhất, số 1 bé nhất

2. Làm bài tập thực hành

25’

 

a- Giới thiệu bài

1’

 

 

- HS mở vở thực hành bài 8

- 2 HS đọc đầu bài

b- Thực hành

Bài 1: Nêu y/c của bài 1?

 

24’

6’

 

- HS : Viết số vào ô trống

- HS đếm số que diêm ở mỗi hình và viết số tương ứng vào ô trống

- HS làm bài và chữa bài, đọc :

3, 1, 4, 2, 5

Bài 2: Nêu y/c của bài 2?

 

5’

-HS : viết số thích hợp vào ô trống

-Lưu ý: đếm số đồ vật ở mỗi  hình rồi điền vào ô trống cho thích hợp.

- HS  chữa bài đọc số ở dưới

Bài 3: Nêu y/c của bài 3?

 

6’

- HS: điền số thích hợp vào ô trống

- HS quan sát ở mỗi dãy số xem theo thứ tự nào dựa vào các số cho trước, sau đó điền vào ô trống cho phù hợp

- HS làm bài chữa bài, đọc các dãy số:

1, 2, 3, 4, 5      ;     5, 4, 3, 2, 1

...

 

Bài 4: Nêu y/c của bài 4?

 

 

 

 

GV quan sát giúp đỡ HS yếu kém

7’

- HS: bài y/c Tô màu số hình tam giác thích hợp

- HS quan sát mỗi hình đếm số tam giác và xem số tương ứng mỗi hình rồi tô màu số hình tam gíc cho phù hợp.

- HS làm bài, chữa bài

3. Củng cố, dặn dò

- GV chấm 10 bài

- Nhận xét bài làm của HS

5’

 

 

 

 

- Dừng bút nghe cô nhận xét

- NX tiết học

 

 

 

 

Bổ sung:

.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

         

 

 

 

 

 

 

Thứ .........  ngày ..........  tháng ........    năm 2012....

Rèn toán : Lớn hơn, dấu >

I. Mục tiêu: Củng cố, rèn cho HS :

 • Lớn hơn, dấu lớn
 • Làm bài tập Thực hành

II. Hoạt động dạy  học chủ yếu:

 

Hoạt động dạy

TG

Hoạt động học

1. Kiểm tra bài cũ

- GV y/c HS viết dấu >

 

 

- GV đánh  giá, nhận xét

5’

 

 

 

 

-HS viết dấu >

- HS viết bảng tay  một số phép tính:

3 > 2            4 > 2            5 > 4

 

2. Làm bài tập thực hành

25’

 

a- Giới thiệu bài

1’

 

 

- HS mở vở thực hành bài 11

- 2 HS đọc đầu bài

b- Thực hành

Bài 1: Nêu y/c của bài 1?

 

24’

8’

 

- HS : điền dấu >, < vào ô trống

- HS làm bài, chữa bài

Lưu ý: Mũi nhọn quay về số bé hơn

2 < 4        3 > 1      2 < 5     4 < 5

5 > 3        4 > 3      3 > 2    2 < 4

Bài 2: Nêu y/c của bài 2?

 

8’

-HS : viết theo mẫu

Lưu ý:ở  mẫu ta thấy bên trên  có 2 quả táo bên bên dứoi có 4 quả bóng ta viết 2 < 4 và

   4  >  2

- HS dựa vào mẫu làm bài

- HS  chữa bài đọc phép tính

 

 

 

 5 > 3    3 < 5                 

4 > 3     3 < 4           4 > 2     2 < 4

Bài 3: Nêu y/c của bài 3?

 

GV quan sát giúp đỡ HS yếu kém

8’

- HS: bài y/c Nối ô trống với số thích hợp

 

Lưu ý: HS nối tất cả các trường hợp có thể

- HS làm bài, chữa bài

3. Củng cố, dặn dò

- GV chấm 10 bài

- Nhận xét bài làm của HS

5’

 

 

 

 

- Dừng bút nghe cô nhận xét

- NX tiết học

 

 

 

                                                  

Bổ sung:

.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 

 

 

 

 

 

 

 

TUẦN 4:

                                                                                         

Thứ ............ ngày ........tháng .....năm 201

 

Rèn toán : Bằng nhau, dấu =

I. Mục tiêu: Củng cố, rèn cho HS về :

 • Bằng nhau, dấu =
 • Làm bài tập Thực hành

II. Hoạt động dạy  học chủ yếu:

 

 

Hoạt động dạy

TG

Hoạt động học

1. Kiểm tra bài cũ

- GV y/c HS viết dấu =

 

 

- GV đánh  giá, nhận xét

5’

 

 

 

 

-HS viết dấu =

- HS viết bảng tay  một số phép tính:

1 =  1            2 = 2          3 = 3

 

2. Làm bài tập thực hành

25’

 

a- Giới thiệu bài

1’

 

 

- HS mở vở thực hành bài 12

- 2 HS đọc đầu bài

b- Thực hành

Bài 1: Nêu y/c của bài 1?

 

24’

4’

 

- HS : Viết theo mẫu

- HS quan sát mẫu : có 3 chiếc lá, có 3 con sâu

vậy ta viết 3 = 3

- HS làm bài, chữa bài

Bài 2: Nêu y/c của bài 2?

 

10’

-HS : Điền dấu >, <, = vào chỗ chấm

- HS so sánh điền dấu cho thích hợp

- HS  chữa bài đọc phép tính :

1 < 3           2 = 2        3 > 2

...

Bài 3: Nêu y/c của bài 3?

 

10’

- HS: vẽ thêm hoặc gạch bớt để được bằng nhau

- HS quan sát hình suy nghĩ xem nên vẽ thêm hay gạch bớt để được bằng nhau

- HS làm bài

 

GV quan sát giúp đỡ HS yếu kém

 

 

3. Củng cố, dặn dò

- GV chấm 10 bài

- Nhận xét bài làm của HS

5’

 

 

 

 

- Dừng bút nghe cô nhận xét

- NX tiết học

 

 

 

 

Bổ sung:

.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 

 

Thứ .............. ngày .......tháng ...... năm 201....

Rèn toán : Luyện tập

I. Mục tiêu: Củng cố, rèn cho HS về :

 • Mối quan hệ: Bé hơn; Lớn hơn; Bằng nhau
 • Làm bài tập Thực hành

II. Hoạt động dạy  học chủ yếu:

 

Hoạt động dạy

TG

Hoạt động học

1. Kiểm tra bài cũ

- GV y/c HS viết dấu <, dấu >, dấu =

 

 

- GV đánh  giá, nhận xét

5’

 

 

 

 

-HS viết dấu <, >, =

- HS viết bảng tay  một số phép tính:

1 < 2            1 < 3            2 =  2

3 > 2            4 > 2            5 =  5

 

2. Làm bài tập thực hành

25’

 

a- Giới thiệu bài

1’

 

 

- HS mở vở thực hành bài 13

- 2 HS đọc đầu bài

b- Thực hành

Bài 1: Nêu y/c của bài 1?

 

24’

8’

 

- HS : điền dấu >, <, =  vào ô trống

- HS làm bài, chữa bài

Lưu ý: Mũi nhọn quay về số bé hơn

3 > 1           2 < 5                 1 < 5

...

Bài 2: Nêu y/c của bài 2?

 

8’

-HS : viết theo mẫu

Lưu ý:ở  mẫu ta thấy bên trên  có 3 bút chì bên bên 4 quyển vở  ta viết 3 < 4 và

   4  >  3

- HS dựa vào mẫu làm bài

- HS  chữa bài đọc phép tính

 

 

 

 5 > 4    4 < 5                 

4 > 3     3 < 4           5 > 4     4 < 5

Bài 3: Nêu y/c của bài 3?

 

GV quan sát giúp đỡ HS yếu kém

8’

- HS: bài y/c Nối theo mẫu

Mẫu : 2 con cua nối với 2 chấm tròn

( nghĩa là nối các đồ vật có số lương bằng nhau)

- HS làm bài, chữa bài

3. Củng cố, dặn dò

- GV chấm 10 bài

- Nhận xét bài làm của HS

5’

 

 

 

 

- Dừng bút nghe cô nhận xét

- NX tiết học

 

 

 

 

Bổ sung:

.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 

 

 

 

TUẦN 5

                                                  Thứ .........  ngày ..........  tháng ........    năm 2012....

Rèn toán : Số 7

I. Mục tiêu: Củng cố, rèn cho HS về :

 • Đọc, viết số 7, thứ tự của số 7 trong dãy số từ 1 đến 7
 • Làm bài tập Thực hành

II. Hoạt động dạy  học chủ yếu:

 

Hoạt động dạy

TG

Hoạt động học

1. Kiểm tra bài cũ

- GV y/c HS viết số 7

 

- Trong các số từ 1 đến 7 số lớn nhất là số nào? số bé nhất là số nào?

- GV đánh  giá, nhận xét

5’

 

 

 

 

- HS viết số 7

- HS viết bảng tay  các số từ 1 đến 7, từ 7 đến 1

- HS đọc các số vừa viết

- HS nêu số lớn nhất là 7, số bé nhất là 1

 

2. Làm bài tập thực hành

25’

 

a- Giới thiệu bài

1’

 

 

- HS mở vở thực hành bài 16

- 2 HS đọc đầu bài

b- Thực hành

Bài 1: Nêu y/c của bài 1?

 

24’

6’

 

- HS : Viết số 7

- HS  viết 1 dòng số 7

 

Bài 2: Nêu y/c của bài 2?

 

6’

- HS : Viết số thích hợp vào ô trống

- HS đếm số đồ vật ở mỗi hình sau đó viết số tương ứng vào ô trống dưới mỗi hình

- HS làm bài,  chữa bài

 

Bài 3: Nêu y/c của bài 3?

 

6’

 - HS : viết số thích hợp vào ô trống

- HS suy nghĩ dựa vào các số đã cho xem dãy số đó theo thứ tự nào

- HS làm bài, chữa bài, đọc các số theo thứ tự :

1, 2, 3, 4, 5, 6 , 7                    7,  6, 5, 4, 3, 2, 1

Bài 4 : Nêu y/c của bài 4?

 

GV quan sát giúp đỡ HS yếu kém

6’

- HS: bài y/c điền dấu >, <,  =  vào ô trống

- HS làm bài, chữa bài

Đọc các phép tính sau khi đã hoàn thành:

4 < 7           5 < 7              7 > 3       7 = 7 ...

3. Củng cố, dặn dò

- GV chấm 10 bài

- Nhận xét bài làm của HS

5’

 

 

 

 

- Dừng bút nghe cô nhận xét

- NX tiết học

 

 

 

 

Bổ sung:

.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 

 

 

 

 

 

                                                   Thứ .........  ngày ..........  tháng ........    năm 201...

Rèn toán : Số 8

I. Mục tiêu: Củng cố, rèn cho HS về :

 • Đọc, viết số 8, thứ tự của số 8 trong dãy số từ 1 đến 8
 • Làm bài tập Thực hành

II. Hoạt động dạy  học chủ yếu:

 

Hoạt động dạy

TG

Hoạt động học

1. Kiểm tra bài cũ

- GV y/c HS viết số 8

 

- Trong các số từ 1 đến 8 số lớn nhất là số nào? số bé nhất là số nào?

- GV đánh  giá, nhận xét

5’

 

 

 

 

- HS viết số 8

- HS viết bảng tay  các số từ 1 đến 8, từ  8 đến 1

- HS đọc các số vừa viết

- HS nêu số lớn nhất là 8, số bé nhất là 1

 

2. Làm bài tập thực hành

25’

 

a- Giới thiệu bài

1’

 

 

- HS mở vở thực hành bài 17

- 2 HS đọc đầu bài

b- Thực hành

Bài 1: Nêu y/c của bài 1?

 

24’

5’

 

- HS : Viết số 8

- HS  viết 1 dòng số 8

 

Bài 2: Nêu y/c của bài 2?

 

6’

- HS : Viết số thích hợp vào ô trống

- HS đếm số đồ vật ở mỗi hình sau đó viết số tương ứng vào ô trống dưới mỗi hình

- HS làm bài,  chữa bài

 

Bài 3: Nêu y/c của bài 3?

 

6’

 - HS : Đếm và viết số thích hợp vào ô trống

- HS suy nghĩ dựa vào các số đã cho xem các  số đó theo thứ tự nào tính theo chiều mũi tên

- HS làm bài, chữa bài, đọc các số theo thứ tự :

1, 2, 3, 4, 5, 6 , 7 ,8                8, 7,  6, 5, 4, 3, 2, 1

Bài 4 : Nêu y/c của bài 4?

 

GV quan sát giúp đỡ HS yếu kém

7’

- HS: bài y/c điền dấu >, <,  =  vào ô trống

- HS làm bài, chữa bài

Đọc các phép tính sau khi đã hoàn thành:

5 < 6         7 < 8       8 > 6      4 < 7...

3. Củng cố, dặn dò

- GV chấm 10 bài

- Nhận xét bài làm của HS

5’

 

 

 

 

- Dừng bút nghe cô nhận xét

- NX tiết học

 

 

 

 

Bổ sung:

.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................