TUẦN 1

 

 

Thứ .........  ngày ..........  tháng ........    năm 201

 

Rèn toán : Nhiều hơn, ít hơn

I. Mục tiêu: Củng cố cho HS:

 • Về nhiều hơn, ít hơn
 • Làm bài tập Thực hành

II. Hoạt động dạy  học chủ yếu:

 

Hoạt động dạy

TG

Hoạt động học

1. Kiểm tra bài cũ

GV kiểm tra vở thực hành và giới thiệu vở thực hành

- HS quan sát đặc điểm của vở

- GV hướng dẫn các kí hiệu của vở ở từng loại bài tập

5’

 

 

 

 

HS lắng nghe

2. Làm bài tập thực hành

25’

 

a- Giới thiệu bài

1’

 

 

- HS lấy vở mở bài 1

- 2 HS đọc đầu bài: Nhiều hơn, ít hơn

b- Thực hành

Bài 1: Nêu y/c của bài 1?

GV đọc yêu cầu: nối theo mẫu

- GV giải thích mẫu: Cứ mỗi quả bóng nối với một con thỏ cuối cùng một quả bóng thừa ravà nói: số bóng nhiều hơn số thỏ

24’

8’

 

- HS : Nêu lại yêu cầu

 

- HS lắng nghe

- HS làm bài

- HS # nghe nhận xét

Bài 2: Nêu y/c của bài 2?

 

8’

 • xem h/a nào có số lượng nhiều hơn thì tô màu
 • HS: Nhiều hơn, tô màu
 • HS đếm số đồ vật ở mỗi hình rồi suy nghĩ HS chữa bài
 • Tô màu ở dưới hình ốc sên, thìa

Bài 3: Nêu y/c của bài 3?

 

8’

 • HS: ít hơn, tô màu
 • HS đếm số đồ vật ở mỗi hình rồi suy nghĩ xem h/a nào có số lượng ít  hơn thì tô màu

 

 

 

- HS chữa bài

- Tô màu ở phần xe đạp, phần bóng ở trên

3. Củng cố, dặn dò

- GV chấm 10 bài

- Nhận xét bài làm của HS

5’

 

 

 

 

- Dừng bút nghe cô nhận xét

- NX tiết học

 

 

 

 

Bổ sung:

.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Thứ .............ngày......tháng .....năm.

 

RÈN TOÁN:        HÌNH VUÔNG - HÌNH TRÒN

I/Mục tiêu

 Sau bài học ,  học sinh biết :

-Nhận ra và gọi đúng tên của hình vuông ,hình tròn.

-B­ước đầu nhận ra hình vuông ,hình tròn từ vật thật.

II/ Đồ dùng dạy học

-Một số HV,HT bằng bìa có kích th­ước màu sắc #nhau

-Một số đồ vật có dạng hình vuông ,hình tròn.

-Bộ đồ dùng học toán lớp 1của HS

III/Các hoạt động dạy học chủ yếu

1/ Kiểm tra bài cũ(5’)

-GV đ­ưa ra một số nhóm đồ vật có số l­ượng chênh lệch nhau rồi y/c HS so sánh và nêu nhận xét.

-HS # nx

-GV đánh giá ,cho điểm.                  

2/Bài mới:

            Hoạt động dạy

TG

                 Hoạt động học

2.1:Giới thiệu bài

1’

 

2.2:Hướng dẫn học sinh làm bài tập

5’

 

-GV :giơ từng tấm bìa h vuông cho HS q/svà nói :Đây là hình vuông

 

-HS quan sát

-GV chỉ vào hình vuông và hỏi:

Đây là hình gì ?

 

-GV khen ngợi HS

 

-GV nêu: Tìm cho cô một đồ vật có mặt là hình vuông?

 

 

-HS trả lời: hình vuông

-HS lấy tất cả các hình vuôngtrong hộp đồ dùngcủa mìnhđặt ra mặt bàn.

 

-HS thảo luận và trả lời:

VD :khăn mùi xoa,gạch lát nền,mặt ghế,...

 

-GV tiểu kết

 

 

2.3:Hướng dẫn hs hình tròn

5’

 

GV giới thiệu tư­ơng tự nh­ư đối với hình vuông

*Th­ giãn

 

 

2’

 

2.4:Luyện tập

12’

 -HS mở SGK

-Bài 1:GV y/c HS dùng bút chì màu để tô màu các hình vuông.

3’

-HS nhắc lại y/ c của bài

-HS tô màu

-Bài 2: GV nêu y/c của bài là tô màu hình tròn

L­u ý :màu con lật đậtnên tô các màu # nhau

3’

-HS nêu y/c

-HS tô màu

-Bài 3:GV nêu y/c tô màu hình vuông và hình tròn.

L­u ý :Màu để tô hình vuông không tô màu hình tròn.

-Bài4:GV nêu y/c :làm thế nào để có các hình vuông

3’

 

 

 

3’

-HS nêu y/c

-HS tô màu

 

 

-HS nêu y/c

-HS thực hành gấp sau đó gt cách gấp cho cả lớp nghe.

-HS # nx

3/ Củng cố dặn dò

5’

 

*Trò chơi :Hoạt động nối tiếp GV cho HS chơi kể tên các vật có mặt là hình vuông ,hình tròn có ở trong lớp học hay trong nhà mình

 

-HS chơi

-HS # nhận xét

-GV đánh giá ,tuyên d­ương

 

 

-GV nx tiết học

-Dặn dò :về nhà xem tr­ước bài sau : Hình tam giác.

 

 

Bổ sung:

.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

TUẦN 2

                                                       Thứ .........  ngày ..........  tháng ...... năm 201

Rèn toán :Bài 4: Luyện tập

 

I. Mục tiêu: Củng cố cho HS:

 • Hình  vuông, hình tròn, hình tam giác
 • Biết nhận dạng hình.
 • Làm bài tập Thực hành

II. Hoạt động dạy  học chủ yếu:                                                           

 

Hoạt động dạy

TG

Hoạt động học

1. Kiểm tra bài cũ

GV đưa ra một số vật có dạng hình vuông, hình tròn, hình tam giác

 

 

 

- GV đánh  giá, nhận xét

5’

 

 

 

 

- HS quan sát phát hiện đâu là hình vuông, hình tròn, hình tam giác

- HS # nhận xét

- HS tự tìm thêm những vật trong thực tế có dạng hình vuông, hình tròn, hình tam giác

2. Làm bài tập thực hành

25’

 

a- Giới thiệu bài

1’

 

 

- HS mở vở thực hành bài 4

- 2 HS đọc đầu bài

b- Thực hành

Bài 1: Nêu y/c của bài 1?

 

24’

8’

 

- HS : Tô màu các hình cùng dạng tô cùng màu

- HS tô màu đúng theo y/c

- HS làm bài

Bài 2: Nêu y/c của bài 2?

 

8’

-HS : Tô màu

HS tô màu

Lưu ý: những hình cùng dạng, tô cùng màu.

- HS nx khi tô xong ta được hình cá, ô tô, nhà máy, bông hoa

Bài 3: Nêu y/c của bài 3?

 

8’

- HS: Vẽ hình vuông hoặc hình tròn, hình tam giác còn thiếu thích hợp vào ô trống.

 

 

 

 

GV quan sát giúp đỡ HS yếu kém

 

- HS quan sát và nêu nhận xét trong mỗi hàng  hình đó ta thấy cứ một hình tròn lại đến một hình tam giác lại đến hình vuông

Vậy ô trống  hàng 2 đó là hình vuông

ô trống hàng 3 là hình tam giác

- HS vẽ thêm hình vuông, hình tam giác cho phù hợp

3. Củng cố, dặn dò

- GV chấm 10 bài

- Nhận xét bài làm của HS

5’

 

 

 

 

- Dừng bút nghe cô nhận xét

- NX tiết học

 

 

 

 

Bổ sung:

.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 

 

 

 

                                                            Thứ .........  ngày ..........  tháng ........    năm 201

 

Rèn toán : Các số 1, 2, 3

 

I. Mục tiêu: Củng cố cho HS:

 • Đọc,  viết các số 1, 2, 3
 • Nhìn hình viết số vào ô trống thích hợp
 • Làm bài tập Thực hành

II. Hoạt động dạy  học chủ yếu:                                                           

 

Hoạt động dạy

TG

Hoạt động học

1. Kiểm tra bài cũ

- GV viết các số 1, 2, 3 y/c HS đọc

- GV đánh  giá, nhận xét

5’

 

 

 

 

-HS đọc 1, 2, 3; 3, 2, 1

- HS viết bảng tay: 1, 2, 3

2. Làm bài tập thực hành

25’

 

a- Giới thiệu bài

1’

 

 

- HS mở vở thực hành bài 5

- 2 HS đọc đầu bài

b- Thực hành

Bài 1: Nêu y/c của bài 1?

 

24’

6’

 

- HS : Viết số

- HS viết các số 1, 2, 3 mỗi số 1 dòng

- HS viết bài

Bài 2: Nêu y/c của bài 2?

 

5’

-HS : Viết số thích hợp vào ô trống

Lưu ý: đếm số đồ vật ở mỗi hình rồi điền vào ô trống cho thích hợp.

- HS  đọc số ở mỗi hình

Bài 3: Nêu y/c của bài 3?

 

6’

- HS: Đếm và viết số thích hựop vào ô trống

- HS đếm số khối vuông ở mỗi cột sau đó điền số tương ứng vào ô trống.

- HS  chữa bài, đếm: 1, 2, 3 ; 3, 2, 1.

Bài 4: Nêu y/c của bài 4?

 

 

 

 

GV quan sát giúp đỡ HS yếu kém

7’

- HS: bài y/c vẽ thêm hoặc xoá bớt cho đủ số chấm tròn

- HS quan sát mỗi hình đếm số chấm tròn và xem số tương ứng dưới mỗi hình rồi suy nghĩ xem ta nên vẽ thêm hay gạch bớt số chấm tròn cho phù hợp.

- HS làm bài, chữa bài

3. Củng cố, dặn dò

- GV chấm 10 bài

- Nhận xét bài làm của HS

5’

 

 

 

 

- Dừng bút nghe cô nhận xét

- NX tiết học

 

 

 

 

Bổ sung:

.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 

  TUẦN 3:

         

                                                         Thứ .........  ngày ....  tháng ..... năm 201....

Rèn toán : Bài 8: Luyện tập

 

I. Mục tiêu: Củng cố, rèn cho HS :

 • Đọc,  viết các số 1, 2, 3, 4, 5
 • Làm bài tập Thực hành

II. Hoạt động dạy  học chủ yếu :

 

Hoạt động dạy

TG

Hoạt động học

1. Kiểm tra bài cũ

- GV viết các số 1, 2, 3, 4, 5 y/c HS đọc

 

- Trong các số đó số nào lớn nhất? số nào bé nhất?

- GV đánh  giá, nhận xét

5’

 

 

 

 

-HS đọc 1, 2, 3,4 , 5 ; 5, 4,  3, 2, 1

- HS viết bảng tay: 1, 2, 3, 4, 5

- Số 5 lớn nhất, số 1 bé nhất

2. Làm bài tập thực hành

25’

 

a- Giới thiệu bài

1’

 

 

- HS mở vở thực hành bài 8

- 2 HS đọc đầu bài

b- Thực hành

Bài 1: Nêu y/c của bài 1?

 

24’

6’

 

- HS : Viết số vào ô trống

- HS đếm số que diêm ở mỗi hình và viết số tương ứng vào ô trống

- HS làm bài và chữa bài, đọc :

3, 1, 4, 2, 5

Bài 2: Nêu y/c của bài 2?

 

5’

-HS : viết số thích hợp vào ô trống

-Lưu ý: đếm số đồ vật ở mỗi  hình rồi điền vào ô trống cho thích hợp.

- HS  chữa bài đọc số ở dưới

Bài 3: Nêu y/c của bài 3?

 

6’

- HS: điền số thích hợp vào ô trống

- HS quan sát ở mỗi dãy số xem theo thứ tự nào dựa vào các số cho trước, sau đó điền vào ô trống cho phù hợp

- HS làm bài chữa bài, đọc các dãy số:

1, 2, 3, 4, 5      ;     5, 4, 3, 2, 1

...

 

Bài 4: Nêu y/c của bài 4?

 

 

 

 

GV quan sát giúp đỡ HS yếu kém

7’

- HS: bài y/c Tô màu số hình tam giác thích hợp

- HS quan sát mỗi hình đếm số tam giác và xem số tương ứng mỗi hình rồi tô màu số hình tam gíc cho phù hợp.

- HS làm bài, chữa bài

3. Củng cố, dặn dò

- GV chấm 10 bài

- Nhận xét bài làm của HS

5’

 

 

 

 

- Dừng bút nghe cô nhận xét

- NX tiết học

 

 

 

 

Bổ sung:

.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

         

Thứ .........  ngày ..........  tháng ........    năm 2012....

Rèn toán : Lớn hơn, dấu >

I. Mục tiêu: Củng cố, rèn cho HS :

 • Lớn hơn, dấu lớn
 • Làm bài tập Thực hành

II. Hoạt động dạy  học chủ yếu:

 

Hoạt động dạy

TG

Hoạt động học

1. Kiểm tra bài cũ

- GV y/c HS viết dấu >

 

 

- GV đánh  giá, nhận xét

5’

 

 

 

 

-HS viết dấu >

- HS viết bảng tay  một số phép tính:

3 > 2            4 > 2            5 > 4

 

2. Làm bài tập thực hành

25’

 

a- Giới thiệu bài

1’

 

 

- HS mở vở thực hành bài 11

- 2 HS đọc đầu bài

b- Thực hành

Bài 1: Nêu y/c của bài 1?

 

24’

8’

 

- HS : điền dấu >, < vào ô trống

- HS làm bài, chữa bài

Lưu ý: Mũi nhọn quay về số bé hơn

2 < 4        3 > 1      2 < 5     4 < 5

5 > 3        4 > 3      3 > 2    2 < 4

Bài 2: Nêu y/c của bài 2?

 

8’

-HS : viết theo mẫu

Lưu ý:ở  mẫu ta thấy bên trên  có 2 quả táo bên bên dứoi có 4 quả bóng ta viết 2 < 4 và

   4  >  2

- HS dựa vào mẫu làm bài

- HS  chữa bài đọc phép tính

 

 

 

 5 > 3    3 < 5                 

4 > 3     3 < 4           4 > 2     2 < 4

Bài 3: Nêu y/c của bài 3?

 

GV quan sát giúp đỡ HS yếu kém

8’

- HS: bài y/c Nối ô trống với số thích hợp

 

Lưu ý: HS nối tất cả các trường hợp có thể

- HS làm bài, chữa bài

3. Củng cố, dặn dò

- GV chấm 10 bài

- Nhận xét bài làm của HS

5’

 

 

 

 

- Dừng bút nghe cô nhận xét

- NX tiết học

 

 

 

                                                  

Bổ sung:

.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 

 

 

 

 

 

 

 

TUẦN 4:

                                                                                         

Thứ ............ ngày ........tháng .....năm 201

 

Rèn toán : Bằng nhau, dấu =

I. Mục tiêu: Củng cố, rèn cho HS về :

 • Bằng nhau, dấu =
 • Làm bài tập Thực hành

II. Hoạt động dạy  học chủ yếu:

 

 

Hoạt động dạy

TG

Hoạt động học

1. Kiểm tra bài cũ

- GV y/c HS viết dấu =

 

 

- GV đánh  giá, nhận xét

5’

 

 

 

 

-HS viết dấu =

- HS viết bảng tay  một số phép tính:

1 =  1            2 = 2          3 = 3

 

2. Làm bài tập thực hành

25’

 

a- Giới thiệu bài

1’

 

 

- HS mở vở thực hành bài 12

- 2 HS đọc đầu bài

b- Thực hành

Bài 1: Nêu y/c của bài 1?

 

24’

4’

 

- HS : Viết theo mẫu

- HS quan sát mẫu : có 3 chiếc lá, có 3 con sâu

vậy ta viết 3 = 3

- HS làm bài, chữa bài

Bài 2: Nêu y/c của bài 2?

 

10’

-HS : Điền dấu >, <, = vào chỗ chấm

- HS so sánh điền dấu cho thích hợp

- HS  chữa bài đọc phép tính :

1 < 3           2 = 2        3 > 2

...

Bài 3: Nêu y/c của bài 3?

 

10’

- HS: vẽ thêm hoặc gạch bớt để được bằng nhau

- HS quan sát hình suy nghĩ xem nên vẽ thêm hay gạch bớt để được bằng nhau

- HS làm bài

 

GV quan sát giúp đỡ HS yếu kém

 

 

3. Củng cố, dặn dò

- GV chấm 10 bài

- Nhận xét bài làm của HS

5’

 

 

 

 

- Dừng bút nghe cô nhận xét

- NX tiết học

 

 

 

 

Bổ sung:

.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 

 

Thứ .............. ngày .......tháng ...... năm 201....

Rèn toán : Luyện tập

I. Mục tiêu: Củng cố, rèn cho HS về :

 • Mối quan hệ: Bé hơn; Lớn hơn; Bằng nhau
 • Làm bài tập Thực hành

II. Hoạt động dạy  học chủ yếu:

 

Hoạt động dạy

TG

Hoạt động học

1. Kiểm tra bài cũ

- GV y/c HS viết dấu <, dấu >, dấu =

 

 

- GV đánh  giá, nhận xét

5’

 

 

 

 

-HS viết dấu <, >, =

- HS viết bảng tay  một số phép tính:

1 < 2            1 < 3            2 =  2

3 > 2            4 > 2            5 =  5

 

2. Làm bài tập thực hành

25’

 

a- Giới thiệu bài

1’

 

 

- HS mở vở thực hành bài 13

- 2 HS đọc đầu bài

b- Thực hành

Bài 1: Nêu y/c của bài 1?

 

24’

8’

 

- HS : điền dấu >, <, =  vào ô trống

- HS làm bài, chữa bài

Lưu ý: Mũi nhọn quay về số bé hơn

3 > 1           2 < 5                 1 < 5

...

Bài 2: Nêu y/c của bài 2?

 

8’

-HS : viết theo mẫu

Lưu ý:ở  mẫu ta thấy bên trên  có 3 bút chì bên bên 4 quyển vở  ta viết 3 < 4 và

   4  >  3

- HS dựa vào mẫu làm bài

- HS  chữa bài đọc phép tính

 

 

 

 5 > 4    4 < 5                 

4 > 3     3 < 4           5 > 4     4 < 5

Bài 3: Nêu y/c của bài 3?

 

GV quan sát giúp đỡ HS yếu kém

8’

- HS: bài y/c Nối theo mẫu

Mẫu : 2 con cua nối với 2 chấm tròn

( nghĩa là nối các đồ vật có số lương bằng nhau)

- HS làm bài, chữa bài

3. Củng cố, dặn dò

- GV chấm 10 bài

- Nhận xét bài làm của HS

5’

 

 

 

 

- Dừng bút nghe cô nhận xét

- NX tiết học

 

 

 

 

Bổ sung:

.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 

TUẦN 5

                                                  Thứ .........  ngày ..........  tháng ........    năm 2012....

Rèn toán : Số 7

I. Mục tiêu: Củng cố, rèn cho HS về :

 • Đọc, viết số 7, thứ tự của số 7 trong dãy số từ 1 đến 7
 • Làm bài tập Thực hành

II. Hoạt động dạy  học chủ yếu:

 

Hoạt động dạy

TG

Hoạt động học

1. Kiểm tra bài cũ

- GV y/c HS viết số 7

 

- Trong các số từ 1 đến 7 số lớn nhất là số nào? số bé nhất là số nào?

- GV đánh  giá, nhận xét

5’

 

 

 

 

- HS viết số 7

- HS viết bảng tay  các số từ 1 đến 7, từ 7 đến 1

- HS đọc các số vừa viết

- HS nêu số lớn nhất là 7, số bé nhất là 1

 

2. Làm bài tập thực hành

25’

 

a- Giới thiệu bài

1’

 

 

- HS mở vở thực hành bài 16

- 2 HS đọc đầu bài

b- Thực hành

Bài 1: Nêu y/c của bài 1?

 

24’

6’

 

- HS : Viết số 7

- HS  viết 1 dòng số 7

 

Bài 2: Nêu y/c của bài 2?

 

6’

- HS : Viết số thích hợp vào ô trống

- HS đếm số đồ vật ở mỗi hình sau đó viết số tương ứng vào ô trống dưới mỗi hình

- HS làm bài,  chữa bài

 

Bài 3: Nêu y/c của bài 3?

 

6’

 - HS : viết số thích hợp vào ô trống

- HS suy nghĩ dựa vào các số đã cho xem dãy số đó theo thứ tự nào

- HS làm bài, chữa bài, đọc các số theo thứ tự :

1, 2, 3, 4, 5, 6 , 7                    7,  6, 5, 4, 3, 2, 1

Bài 4 : Nêu y/c của bài 4?

 

GV quan sát giúp đỡ HS yếu kém

6’

- HS: bài y/c điền dấu >, <,  =  vào ô trống

- HS làm bài, chữa bài

Đọc các phép tính sau khi đã hoàn thành:

4 < 7           5 < 7              7 > 3       7 = 7 ...

3. Củng cố, dặn dò

- GV chấm 10 bài

- Nhận xét bài làm của HS

5’

 

 

 

 

- Dừng bút nghe cô nhận xét

- NX tiết học

 

 

 

 

Bổ sung:

.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 

                                                   Thứ .........  ngày ..........  tháng ........    năm 201...

Rèn toán : Số 8

I. Mục tiêu: Củng cố, rèn cho HS về :

 • Đọc, viết số 8, thứ tự của số 8 trong dãy số từ 1 đến 8
 • Làm bài tập Thực hành

II. Hoạt động dạy  học chủ yếu:

 

Hoạt động dạy

TG

Hoạt động học

1. Kiểm tra bài cũ

- GV y/c HS viết số 8

 

- Trong các số từ 1 đến 8 số lớn nhất là số nào? số bé nhất là số nào?

- GV đánh  giá, nhận xét

5’

 

 

 

 

- HS viết số 8

- HS viết bảng tay  các số từ 1 đến 8, từ  8 đến 1

- HS đọc các số vừa viết

- HS nêu số lớn nhất là 8, số bé nhất là 1

 

2. Làm bài tập thực hành

25’

 

a- Giới thiệu bài

1’

 

 

- HS mở vở thực hành bài 17

- 2 HS đọc đầu bài

b- Thực hành

Bài 1: Nêu y/c của bài 1?

 

24’

5’

 

- HS : Viết số 8

- HS  viết 1 dòng số 8

 

Bài 2: Nêu y/c của bài 2?

 

6’

- HS : Viết số thích hợp vào ô trống

- HS đếm số đồ vật ở mỗi hình sau đó viết số tương ứng vào ô trống dưới mỗi hình

- HS làm bài,  chữa bài

 

Bài 3: Nêu y/c của bài 3?

 

6’

 - HS : Đếm và viết số thích hợp vào ô trống

- HS suy nghĩ dựa vào các số đã cho xem các  số đó theo thứ tự nào tính theo chiều mũi tên

- HS làm bài, chữa bài, đọc các số theo thứ tự :

1, 2, 3, 4, 5, 6 , 7 ,8                8, 7,  6, 5, 4, 3, 2, 1

Bài 4 : Nêu y/c của bài 4?

 

GV quan sát giúp đỡ HS yếu kém

7’

- HS: bài y/c điền dấu >, <,  =  vào ô trống

- HS làm bài, chữa bài

Đọc các phép tính sau khi đã hoàn thành:

5 < 6         7 < 8       8 > 6      4 < 7...

3. Củng cố, dặn dò

- GV chấm 10 bài

- Nhận xét bài làm của HS

5’

 

 

 

 

- Dừng bút nghe cô nhận xét

- NX tiết học

 

 

 

 

Bổ sung:

.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

            

Tuần 6                                                                         

Thứ .........  ngày ..........  tháng ........    năm 201...

Rèn toán : Tiết 20: Số 10

I. Mục tiêu: Củng cố cho HS:

 • Đọc, viết, đếm , so sánh các số trong phạm vi 10
 • Làm bài tập Thực hành

II. Hoạt động dạy  học chủ yếu:

 

Hoạt động dạy

TG

Hoạt động học

1. Kiểm tra bài cũ

- Yêu cầu HS Viết số 10

-Đếm từ 0-10, từ 10- 0

-Số 10 gồm mấy chữ số ? là những chữ số nào?

-Nêu cấu tạo số 10?

- GV đánh  giá, nhận xét

5’

 

 

 

 

-HS viết số 10- đọc

- HS đếm

- số 10 gồm 2 cs, là cs 1 và 0.

-HS nêu

2. Làm bài tập thực hành

25’

 

a- Giới thiệu bài

1’

 

 

- 2 HS đọc đầu bài

b- Thực hành

Bài 1: Nêu y/c của bài 1?

GV lưu ý HS khoảng cách giữa 2 chữ số

24’

4’

 

-HS : Viết số 10

-HS viết 1 dòng số 10

Bài 2: Nêu y/c của bài 2?

Củng cố về cấu tạo số 10

5’

 • HS: Viết số thích hợp vào ô trống
 • HS đếm số hình vuông ở mỗi hình rồi ghi số vào ô trống .
 • HS đọc các số đó.

Bài 3: Nêu y/c của bài 3?

 

5’

-Viết số thích hợp vào ô trống

-HS q/s điền số theo thứ tự.

-HS đọc dãy số sau khi đã điền: 0đến 10, từ 10 đến 0

Bài 4: Nêu y/c của bài 4?

 

Bài 5: Nêu y/c của bài 5?

 

5’

 

 

5’

Tô màu 10 quả táo, 10 chiếc lá

-HS đếm rồi dùng bút màu tô đúng số lượng là 10

-Khoanh vào số lớn nhất

-HS so sánh 4 số trong mỗi ý rồi khoanh vào số lớn nhất.

-HS đọc kq: khoanh tròn

a) 8         b) 9

3. Củng cố, dặn dò

- GV chấm 10 bài

- Nhận xét bài làm của HS

5’

 

 

 

 

- Dừng bút nghe cô nhận xét

- NX tiết học

 

 

 

 

Bổ sung:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

                                                     Thứ ............ ngày ......... tháng ....... năm 201....

Rèn toán : Tiết 21: Luyện tập

I. Mục tiêu: Củng cố cho HS:

 • Đọc, viết, đếm , so sánh các số trong phạm vi 10
 • Làm bài tập Thực hành

II. Hoạt động dạy  học chủ yếu:

 

Hoạt động dạy

TG

Hoạt động học

1. Kiểm tra bài cũ

-Đếm từ 0-10, từ 10- 0

-Trong các số từ 0 đến 10 số nào bé nhất? Số nào lớn nhất?

-Số 10 lớn hơn những số nào?

- GV đánh  giá, nhận xét

5’

 

 

 

 

- HS đếm

- Số 0 bé nhất, số 10 lớn nhất

 

- 10 > 0, 1...,9

2. Làm bài tập thực hành

25’

 

a- Giới thiệu bài

1’

 

 

- 2 HS đọc đầu bài

b- Thực hành

Bài 1: Nêu y/c của bài 1?

Các số ở đây là số nào?

24’

6’

 

-HS : Nối số thích hợp vào ô trống

- Số: 7, 8, 9, 10

Lưu ý: HS đếm số vật trong mỗi hình rồi nối cho hợp lí

-HS làm bài

Bài 2: Nêu y/c của bài 2?

 

6’

-HS : Tô màu vào số chấm tròn thích hợp

Lưu ý: HS dựa vào số đã cho để tô màu vào số chấm tròn cho phù hợp

-HS tô màu

Bài 3: Nêu y/c của bài 3?

 

6’

-Điền dấu <, >, =  thích hợp vào ô trống

-HS q/s so  sánh rồi điền dấu.

-HS đọc phép tính sau khi đã điền dấu

Bài 4: Nêu y/c của bài 4?

 

 

6’

- Điền số thích hợp vào ô trống

- HS dựa vào cấu tạo số để làm

-HS đọc kết quả

-HS # NX

3. Củng cố, dặn dò

- GV chấm 10 bài

- Nhận xét bài làm của HS

5’

 

 

 

 

- Dừng bút nghe cô nhận xét

- NX tiết học

 

 

 

 

Bổ sung:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Tuần 7                                    Thứ .........  ngày ..........  tháng ........    năm 201

 

....

Rèn toán : Chữa bài kiểm tra  

 

GV chữa bài kiểm tra cho HS nếu còn thời gian Y/c HS tự làm bài Kiểm tra ở vở bài tập toán

 

                                               Thứ .........  ngày ..........  tháng ........    năm 201...

Rèn toán : Phép cộng trong phạm vi 3

I. Mục tiêu: Củng cố cho HS:

 • Phép cộng trong phạm vi 3
 • Làm bài tập Thực hành

II. Hoạt động dạy  học chủ yếu:

 

Hoạt động dạy

TG

Hoạt động học

1. Kiểm tra bài cũ

 

 

 

 

- GV đánh  giá, nhận xét

5’

 

 

 

 

- 2 HS đọc bảng cộng trong phạm vi 3

- HS làm bảng tay:

1  +  1=                1  +  2 =              2  +  1 =

-HS NX

 

2. Làm bài tập thực hành

25’

 

a- Giới thiệu bài

1’

 

 

- 2 HS đọc đầu bài

b- Thực hành

Bài 1: Nêu y/c của bài 1?

 

24’

4’

 

-HS : Điền  số thích hợp vào ô trống

-HS làm bài- đọc kết quả

-HS # nx

 

 

 

Bài 2: Nêu y/c của bài 2?

 

5’

-HS : Điền số  vào chỗ chấm

Lưu ý: HS dựa vào số đã cho để điền vào chỗ chấm  cho phù hợp

-HS làm bài – HS đọc kq

- HS # nhận xét

Bài 3: Nêu y/c của bài 3?

 

5’

-Điền số  thích hợp vào ô trống

-HS q/s rồi điền số

-HS làm bài và đọc kq

Bài này củng cố về cấu tạo số 2, 3

-HS đọc: 2 gồm 1 và 1

              3 gồm 1 và 2

              3 gồm 2 và 1

             

Bài 4: Nêu y/c của bài 4?

 

 

 

Bài 5: Nêu yêu cầu của bài5?

5’

 

 

 

5’

-Tìm đúng chuồng cho thỏ ( theo mẫu)

-HS giải thích mẫu : Con thỏ cầm phép tính 1 + 1 có kết quả bằng 2 nên ta nối với ngôi nhà thứ 2

-HS làm tương tự với các phép tính còn lại.

- Viết phép tính thích hợp

- HS dựa vào hình vẽ, nêu đề toán

-HS viết phép tính thích hợp với đề toán mình nêu ra

-HS nêu: 2+ 1=3 hoặc 1+2=3

-HS # NX

3. Củng cố, dặn dò

- GV chấm 10 bài

- Nhận xét bài làm của HS

5’

 

 

 

 

- Dừng bút nghe cô nhận xét

 

 

 

Bổ sung:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Tuần 8:                            Thứ .........  ngày ..........  tháng ........    năm 201....

Rèn toán : Luyện tập

I. Mục tiêu: Củng cố cho HS:

- Phép cộng và làm tính cộng trong phạm vi 3, 4

 • Làm bài tập Thực hành

II. Hoạt động dạy  học chủ yếu:

 

Hoạt động dạy

TG

Hoạt động học

 1. Kiểm tra bài cũ

 

 

 

 

- GV đánh  giá, nhận xét

5’

 

 

 

 

- 2 HS đpọc bảng cộng trong phạm vi 3, 4

- Điền dấu >, <, = vào chỗ chấm:

   1........ 2  + 1    4......... 3  + 1        2 + 2...... 5  

- HS nx

2. Làm bài tập thực hành

25’

 

a- Giới thiệu bài

1’

 

 

- 2 HS đọc đầu bài

b- Thực hành

Bài 1: Nêu y/c của bài 1?

 

24’

6’

 

-HS : Tính

Lưu ý: HS ý a: tính theo hàng ngang, ý b: tính theo cột dọc

-HS làm bài  -HS đọc kq

Bài 2: Nêu y/c của bài 2?

 

6’

-HS : -Điền số thích hợp vào ô trống

-HS dựa vào cấu tạo của số 4 để điền dấu

VD: 4 gồm 1 và 3 nên ta điền 3 vào ô trống

-HS làm tương tự với các phép tính còn lại

-HS chữa bài và giải thích cách làm.

Bài 3: Nêu y/c của bài 3?

 

6’

-HS đọc y/c : Tính

-HS Tính theo từng bước từ trái sang phải

-HS làm bài – Chữa bài

-HS giải thích cách làm

VD: 2 + 1 +1=4 ( Lấy 2+1=3 , lấy 3+ 1 =4 và ta viết 4 vào sau dấu bằng)

Bài 4: Nêu y/c của bài 4?

 

 

_GV đánh giá, tuyên dương

6’

-Điền dấu  thích hợp vào ô trống

-HS q/s thực hiện tính kq ở 2 vế rồi so sánh và điền dấu

-HS làm bài và đọc kq

   VD: 1  + 1 < 3           2 + 2 = 3 + 1 

-HS # NX

3. Củng cố, dặn dò

- GV chấm 10 bài

- Nhận xét bài làm của HS

5’

 

 

 

 

- Dừng bút nghe cô nhận xét

- NX tiết học

 

 

 

 

Bổ sung:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 .........  ngày ..........  tháng ........    năm 20....

Rèn toán : Phép cộng trong phạm vi 5

I. Mục tiêu: Củng cố cho HS:

 • Phép cộng trong phạm vi 5
 • Làm bài tập Thực hành

II. Hoạt động dạy  học chủ yếu:

 

Hoạt động dạy

TG

Hoạt động học

1. Kiểm tra bài cũ

 

 

 

 

- GV đánh  giá, nhận xét

5’

 

 

 

 

- 2 HS đọc bảng cộng trong phạm vi 5

- HS làm bảng tay:

1  +  4=             4 + 1=  

2 +  3=              3 +  2 =

-HS NX

 

2. Làm bài tập thực hành

25’

 

a- Giới thiệu bài

1’

 

 

- 2 HS đọc đầu bài

b- Thực hành

Bài 1: Nêu y/c của bài 1?

 

24’

4’

 

-HS : Tính theo hàng ngang

-HS vận dụng bảng cộng trong phạm vi 5làm bài

- HS đọc kết quả

-HS # nx

 

 

 

Bài 2: Nêu y/c của bài 2?

 

5’

-HS : Tính theo cột dọc

Lưu ý: HS viết kq thẳng cột với các số ở trên

-HS làm bài – HS đọc kq

- HS # nhận xét

Bài 3: Nêu y/c của bài 3?

 

5’

-Điền số thích hợp vào ô trống

-HS làm bài và chữa bài

   - HS nêu lại cấu tạo số 5

 5 gồm 4 và 1 gồm 1 và 4

5 gồm 3 và 2 gồm 2 và 3

 

Bài 4: Nêu y/c của bài 4?

 

 

 

 

Bài 5: Nêu yêu cầu của bài5?

5’

 

 

 

 

5’

 

-Điền số  thích hợp vào chỗ  trống

-HS q/s suy nghĩ

-HS làm bài và chữa bài

 

- Viết phép tính thích hợp

- HS dựa vào hình vẽ, nêu đề toán

-HS viết phép tính thích hợp với đề toán mình nêu ra

-HS nêu: 3 + 1 = 4 hoặc 1 + 3 = 4

-HS # NX

 

3. Củng cố, dặn dò

- GV chấm 10 bài

- Nhận xét bài làm của HS

5’

 

 

 

 

- Dừng bút nghe cô nhận xét

- NX tiết học

 

 

 

 

Bổ sung:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Tuần 9:

.                                                 Thứ ...............  ngày ..........  tháng ....... năm 201....

Rèn toán : Luyện tập

I. Mục tiêu: Củng cố cho HS:

-   Phép cộng một số với 0

 • Làm bài tập Thực hành

II. Hoạt động dạy  học chủ yếu:

 

Hoạt động dạy

TG

Hoạt động học

 1. Kiểm tra bài cũ

 

 

 

 

- GV đánh  giá, nhận xét

5’

 

 

 

 

- HS làm bảng tay

- Điền dấu >, <, = vào chỗ chấm:

   4........ 2  + 1              4......... 3  + 2

2 + 3...... 5                    2 + 0...... 5 

    0 + 3.......3  + 1             3......... 3  + 0

 

- HS nx

2. Làm bài tập thực hành

25’

 

a- Giới thiệu bài

1’

 

 

- 2 HS đọc đầu bài

b- Thực hành

Bài 1: Nêu y/c của bài 1?

 

24’

6’

 

-HS : Tính

Lưu ý: dựa vào các bảng cộng đã học để làm bài

-HS làm bài  -HS đọc kq

Bài 2: Nêu y/c của bài 2?

 

6’

 

Bài 3: Nêu y/c của bài 3?

 

6’

Bài 4: Nêu y/c của bài 4?

 

 

_GV đánh giá, tuyên dương

6’

3. Củng cố, dặn dò

- GV chấm 10 bài

- Nhận xét bài làm của HS

5’

 

 

- NX tiết học

 

 

 

Bổ sung:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

Thứ ...............  ngày ..........  tháng ...... năm 201....

Rèn toán : Luyện tập chung

I. Mục tiêu: Củng cố cho HS:

-   Phép cộng và làm tính cộng trg phạm vi các số đã học

-   Phép cộng một số với 0

-    Làm bài tập Thực hành

II. Hoạt động dạy  học chủ yếu:                                                           

 

Hoạt động dạy

TG

Hoạt động học

 1. Kiểm tra bài cũ

 

 

 

- GV đánh  giá, nhận xét

5’

 

 

 

 

- HS làm bảng tay

- Tính :  1+1+2=        2+ 2 + 0= 

             3+1+1=       1+ 0+ 3=

- HS nx

2. Làm bài tập thực hành

25’

 

a- Giới thiệu bài

1’

 

 

- 2 HS đọc đầu bài

b- Thực hành

Bài 1: Nêu y/c của bài 1?

 

Gọi 3 em lên bảng làm 3 phép tính 1,2,3, HS dưới lớp làm bài vào vở

- Kiểm tra KQ, cho điểm HS

24’

6’

 

-HS : Tính

Lưu ý: dựa vào các bảng cộng đã học để làm bài

- Viết kết quả thảng cột với các số ở trên

-HS làm bài  -HS đọc kq

Bài 2: Nêu y/c của bài 2?

 

6’

-HS : Nối các phép tính  cộng có kq giống nhau

-HS tính nhẩm rồi với nối

-HS chữa bài và giải thích cách làm.

VD: Phép tính 1+1 nối với phép tính 0+2 ( Vì 2 phép tính này đều có kq bằng 2)

Bài 3: Nêu y/c của bài 3?

 

6’

-Đúng ghi đ sai ghi s vào ô trông

-HS q/s thực hiện tính kq rồi mới  điền đ hay s

-HS làm bài và chữa bài, giải thích

   VD: 2 + 3= 5(đ) - điền đ vì là phép tính đúng

             3 + 1< 4 ( s)  - điền s vì  3+1=4

-HS # NX

Bài 4: Nêu y/c của bài 4?

 

 

_GV đánh giá, tuyên dương

6’

 • Viết phép tính thích hợp

- HS dựa vào hình vẽ, nêu đề toán

-HS viết phép tính thích hợp với đề toán mình nêu ra

-HS nêu:  3 + 1 = 4 hoặc 1 + 3 = 4

               -HS # NX

3. Củng cố, dặn dò

- GV chấm 10 bài

- Nhận xét bài làm của HS

5’

 

 

 

 

- Dừng bút nghe cô nhận xét

 

Bổ sung:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Tuần 10

                                                                                         

                                                                            Thứ ............ ngày .......  tháng ......năm 201

.

Rèn toán : Bài 34: Luyện tập

I. Mục tiêu: Củng cố cho HS:

-   Phép cộng, trừ  và làm tính cộng , trừ trg phạm vi các số đã học

-    Làm bài tập Thực hành

II. Hoạt động dạy  học chủ yếu:

 

Hoạt động dạy

TG

Hoạt động học

 1. Kiểm tra bài cũ

 

 

 

- GV đánh  giá, nhận xét

5’

 

 

 

 

- HS làm bảng tay

- Tính :   3-1=     3-2=     2-1 =

              1+1+1=        2+ 2 + 1= 

        

- HS nx

2. Làm bài tập thực hành

25’

 

a- Giới thiệu bài

1’

 

 

- 2 HS đọc đầu bài

b- Thực hành

Bài 1: Nêu y/c của bài 1?

 

 

- Gọi 3 HS lên bảng làm 3 cột

- ? Qua bài tập giúp em củng cố về kiến thức gì?

 

24’

6’

 

-HS : Tính

Lưu ý: dựa vào các bảng cộng đã học để làm bài

-HS làm bài  -HS đọc kq

- ... về mối quan hệ giữa phép cộng và phép trừ.

Bài 2: Nêu y/c của bài 2?

 

Gọi 3HS đại diện 3 tổ lên bảng làm

 

- KT KQ cho điểm HS

6’

-HS : Viết kết quả phép tính vào ô trống

-HS tính nhẩm rồi với điền kq vào ô trống

-HS chữa bài và giải thích cách làm.

VD: 3 +  1=4 nên ta điền số 4 vào ô trống

Bài 3: Nêu y/c của bài 3?

 

6’

-Tính

-HS q/s thực hiện tính nhẩm từng phép tính

-HS làm bài và chữa bài, giải thích

   -HS # NX

Bài 4: Nêu y/c của bài 4?

 

 

_GV đánh giá, tuyên dương

6’

 • Viết phép tính thích hợp

- HS dựa vào hình vẽ, nêu đề toán

-HS viết phép tính thích hợp với đề toán mình nêu ra

-HS nêu:  3 - 1 = 2 , 2- 1 = 1

               -HS # NX

3. Củng cố, dặn dò

- GV chấm 10 bài

- Nhận xét bài làm của HS

5’

 

 

 

 

- Dừng bút nghe cô nhận xét

- NX tiết học

 

 

 

 

Bổ sung:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

                                                       Thứ ............ngày ........ tháng .....năm 201....

Rèn toán(Bài 35) : Phép trừ  trong phạm vi 4

I. Mục tiêu: Củng cố cho HS:

 • Phép trừ trong phạm vi 4, mối quan hệ giữa phép công và phép trừ
 • Làm bài tập Thực hành

II. Hoạt động dạy  học chủ yếu:                                                           

 

 

Hoạt động dạy

TG

Hoạt động học

1. Kiểm tra bài cũ

 

 

 

 

- GV đánh  giá, nhận xét

5’

 

 

 

 

- 2 HS đọc bảng trừ  trong phạm vi 4

- HS làm bảng tay:

4   - 1 =       4 – 2 =       4 -  3 =

-HS NX

 

2. Làm bài tập thực hành

25’

 

a- Giới thiệu bài

1’

 

 

- 2 HS đọc đầu bài

b- Thực hành

Bài 1: Nêu y/c của bài 1?

 

24’

6’

 

-HS : Tính

-HS vận dụng bảng trừ trong phạm vi 4 làm bài

- HS đọc kết quả

-HS # nx

Bài 2: Nêu y/c của bài 2?

 

6’

-HS : Tính theo cột dọc

-HS làm bài – HS đọc kq

Lưu ý viết kq thẳng cột với các số ở trên

- HS # nhận xét

Bài 3: Nêu y/c của bài 3?

 

6’

- Điền  số thích hợp vào ô trống

-HS dựa vào cấu tạo số 4 để làm

-HS làm bài và chữa bài

  

 

Bài 4: Nêu y/c của bài 4?

 

 

 

6’

- Viết phép tính thích hợp

- HS dựa vào hình vẽ, nêu đề toán

-HS viết phép tính thích hợp với đề toán mình nêu ra

-HS nêu: 4-1=3 hoặc 4-3=1

-HS # NX

 

3. Củng cố, dặn dò

- GV chấm 10 bài

- Nhận xét bài làm của HS

5’

 

 

 

 

- Dừng bút nghe cô nhận xét

 

Bổ sung:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

Tuần 11

                                                      Thứ ................ngày...........tháng........năm 201

 

Rèn toán : Luyện tập

I. Mục tiêu: Củng cố cho HS:

-   Phép cộng, trừ  và làm tính cộng , trừ trg phạm vi các số đã học

-    Làm bài tập Thực hành

II. Hoạt động dạy  học chủ yếu:

 

Hoạt động dạy

TG

Hoạt động học

 1. Kiểm tra bài cũ

 

 

 

- GV đánh  giá, nhận xét

5’

 

 

 

 

- HS làm bảng tay

- Tính :   3 -1=                5-2=          5 -1 -1 =

              1-1+1=        2+ 2 - 1=          4 - 1 + 1 =

        

- HS nx

2. Làm bài tập thực hành

25’

 

a- Giới thiệu bài

1’

 

 

- 2 HS đọc đầu bài

b- Thực hành

Bài 1: Nêu y/c của bài 1?

 

24’

8’

 

-HS : Tính

Lưu ý: Tính từ trái sang phải

-HS làm bài  -HS đọc kq

 5 – 3 – 1 = 1                                 5 – 1 – 4 = 0

5 – 4 + 1 = 2                                 5 – 3 + 2 = 4

5 – 1 + 1 = 4                                 4 – 3 + 0 = 1

Bài 2: Nêu y/c của bài 2?

 

8’

-HS : nối phép tính với kết quả đúng

-HS thực hiện tính từng phép sau đó với nối

-HS chữa bài và giải thích cách làm.

VD: 5-3=2 nên ta nối phép tính này với số 2

Bài 3: Nêu y/c của bài 3 ?

 

 

_GV đánh giá, tuyên dương

8’

 • Viết phép tính thích hợp

- HS dựa vào hình vẽ, nêu đề toán

-HS viết phép tính thích hợp với đề toán mình nêu ra

-HS nêu:  5 - 2 = 3 ,   3 + 2 = 5

               -HS # NX

3. Củng cố, dặn dò

- GV chấm 10 bài

- Nhận xét bài làm của HS

5’

 

 

 

 

- Dừng bút nghe cô nhận xét

- NX tiết học

 

 

 

 

Bổ sung:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

Thứ ............  ngày ..........  tháng ........năm 201

 

Rèn toán : Số 0 trong phép trừ 

I. Mục tiêu: Củng cố cho HS:

 • Củng cố về số 0 trong phép trừ
 • Làm bài tập Thực hành

II. Hoạt động dạy  học chủ yếu:

 

Hoạt động dạy

TG

Hoạt động học

 1. Kiểm tra bài cũ

 

 

 

 

- GV đánh  giá, nhận xét

5’

 

 

 

 

- HS làm bảng tay:

   4   - 1 + 1 =        4+ 1  – 2 =    

   4 -  3 + 2 =         5 – 4 + 2=

-HS NX

 

2. Làm bài tập thực hành

25’

 

a- Giới thiệu bài

1’

 

 

- 2 HS đọc đầu bài

b- Thực hành

Bài 1: Nêu y/c của bài 1?

 

24’

8’

 

-HS : Tính

-HS vận dụng bảng trừ trong phạm vi các số đã học làm bài

- HS đọc kết quả

-HS # nx

Bài 2: Nêu y/c của bài 2?

 

8’

-HS : viết số thích hợp vào ô trống

Bài này củng cố về cấu tạo số

-HS làm bài – HS đọc kq , giải thích cách làm

VD: 5 gồm 5 và 0 nên ta điền 0 vào ô trống.

- HS # nhận xét

Bài 3: Nêu y/c của bài 3?

 

 

 

8’

- Viết phép tính thích hợp

- HS dựa vào hình vẽ, nêu đề toán

-HS viết phép tính thích hợp với đề toán mình nêu ra

-HS nêu: 3 – 3 = 0 hoặc 3 – 0 =3

-HS # NX

 

3. Củng cố, dặn dò

- GV chấm 10 bài

- Nhận xét bài làm của HS

5’

 

 

 

 

- Dừng bút nghe cô nhận xét

- NX tiết học

 

 

 

 

Bổ sung:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Tuần 12:

 

                                                    Thứ .............  ngày ..........  tháng ..... năm 201....     

Rèn toán : Luyện tập chung

I. Mục tiêu: Củng cố cho HS:

-   Phép cộng, trừ  và làm tính cộng , trừ trg phạm vi các số đã học

-    Làm bài tập Thực hành

II. Hoạt động dạy  học chủ yếu:

 

Hoạt động dạy

TG

Hoạt động học

 1. Kiểm tra bài cũ

 

 

 

- GV đánh  giá, nhận xét

5’

 

 

 

 

- HS làm bảng tay

- Điền dấu : 3 – 1.... 3- 2               

5+ 0.........5- 0

4 + 1..... 4 + 0         

2+3......... 2+ 1

- HS nx

2. Làm bài tập thực hành

25’

 

a- Giới thiệu bài

1’

 

 

- 2 HS đọc đầu bài

b- Thực hành

Bài 1: Nêu y/c của bài 1?

 

24’

6’

 

-HS : Tính

Lưu ý: dựa vào các bảng cộng đã học để làm bài

-HS làm bài  -HS đọc kq

Bài 2: Nêu y/c của bài 2?

 

6’

-HS : điền số thích hợp vào chô chấm

-HS tính nhẩm

-HS chữa bài và giải thích cách làm.

VD: 2+2=4 nên ta điền 4 vào chỗ chấm

Bài 3: Nêu y/c của bài 3?

 

6’

-Điền dấu thích hợp vào chỗ chấm

-HS thực hiện tính nhẩm từng phép tính ở 2 vế sau đó so sánh mới điền dấu thích  hợp

-HS làm bài và chữa bài, giải thích

   -HS # NX

Bài 4: Nêu y/c của bài 4?

 

 

_GV đánh giá, tuyên dương

6’

 • Viết phép tính thích hợp

- HS dựa vào hình vẽ, nêu đề toán

- HS viết phép tính thích hợp với đề toán mình nêu ra

- HS nêu:  a/ 3 -2 = 1   , b/ 3 +1 = 4

               -HS # NX

3. Củng cố, dặn dò

- GV chấm 10 bài

- Nhận xét bài làm của HS

5’

 

 

 

 

- Dừng bút nghe cô nhận xét

- NX tiết học

 

 

 

 

Bổ sung:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

                                                              Thứ ............  ngày ..........  tháng ...... năm 201

 

Rèn toán : Phép cộng  trong phạm vi 6

I. Mục tiêu: Củng cố cho HS:

 • Phép cộng trong phạm vi 6
 • Làm bài tập Thực hành

II. Hoạt động dạy  học chủ yếu:

 

Hoạt động dạy

TG

Hoạt động học

1. Kiểm tra bài cũ

 

 

 

- GV đánh  giá, nhận xét

5’

 

 

 

 

- 2 HS đọc bảng cộng trong phạm vi 6

- HS làm bảng tay:

6  + 1 =       6 + 2 =       6 + 3 =     6 – 4 =

-HS NX

 

2. Làm bài tập thực hành

25’

 

a- Giới thiệu bài

1’

 

 

- 2 HS đọc đầu bài

b- Thực hành

Bài 1: Nêu y/c của bài 1?

 

24’

6’

 

-HS : Tính

-HS vận dụng bảng cộng trong phạm vi 6 làm bài

 

- HS đọc kết quả

-HS # nx

Bài 2: Nêu y/c của bài 2?

_ YC HS so sánh BT 1 với BT 2?

6’

-HS : Tính

_ … khác nhau cách viết cột dọc và hàng ngang, giống nhau cach tính kết quả

-HS làm bài – HS đọc kq

- HS # nhận xét

Bài 3: Nêu y/c của bài 3?

 

6’

- Tính

-HS tính

-HS làm bài và chữa bài, nêu cách làm:

VD: 2 + 2 + 2 = 6 (lấy 2 + 2 = 4, lấy  4 + 2 = 6, viết 6 sau dấu = ) 

 

Bài 4: Nêu y/c của bài 4?

 

 

 

6’

- Viết phép tính thích hợp

- HS dựa vào hình vẽ, nêu đề toán

-HS viết phép tính thích hợp với đề toán mình nêu ra

-HS nêu bài toán rồi nêu phép tính tương ứng: 4 + 2 = 6;   3 + 3 = 6

-HS # NX

3. Củng cố, dặn dò

- GVthu 10 bài

- Nhận xét bài làm của HS

5’

 

 

 

 

- Dừng bút nghe cô nhận xét

- NX tiết học

 

 

 

 

Bổ sung:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

Tuần 13:

                                                         Thứ ........... ngày ........tháng ......năm 201

 

Rèn toán : Phép cộng trong phạm vi 7

I. Mục tiêu: Củng cố cho HS:

 • shép cộng trong phạm vi 7
 • Làm bài tập Thực hành

II. Hoạt động dạy  học chủ yếu:

 

Hoạt động dạy

TG

Hoạt động học

 1. Kiểm tra bài cũ

 

 

 

- GV đánh  giá, nhận xét

5’

 

 

 

- 2 HS đọc bảng cộng trong phạm vi 7

- HS làm bảng tay

- tính    :    2 + 5 =                        4 – 4=

             1 + 4 + 2=                   5 – 3 – 2 =

             7 + 0  =                       5 + 1 - 1=

- HS nx

2. Làm bài tập thực hành

25’

 

a- Giới thiệu bài

1’

 

 

- 2 HS đọc đầu bài

b- Thực hành

Bài 1: Nêu y/c của bài 1?

 

24’

6’

 

-HS : Tính

Lưu ý: dựa vào các bảng cộng để làm bài

-HS làm bài  -HS đọc kq

Bài 2: Nêu y/c của bài 2?

 

6’

-HS : tính

-HS làm bài

-HS chữa bài

 

Bài 3: Nêu y/c của bài 3?

 

6’

-Điền số thích hợp vào ô trống

-HS thực hiện tính nhẩm từng phép tính sau đó mới điền số vào ô trống

-HS làm bài và chữa bài, giải thích

   -HS # NX

Bài 4: Nêu y/c của bài 4?

 

 

_GV đánh giá, tuyên dương

6’

 • Viết phép tính thích hợp

- HS dựa vào hình vẽ, nêu đề toán

- HS viết phép tính thích hợp với đề toán mình nêu ra

- HS nêu:  a/ 3 + 2 = 5   , b/ 3 + 4 = 7

               -HS # NX

3. Củng cố, dặn dò

- GV chấm 10 bài

- Nhận xét bài làm của HS

5’

 

 

 

 

- Dừng bút nghe cô nhận xét

- NX tiết học

 

 

 

 

 

Bổ sung:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

                                                 

                                                             Thứ ............ ngày ........ tháng ...... năm 201

 

Rèn toán : Phép trừ  trong phạm vi 7

I. Mục tiêu: Củng cố cho HS:

 • Phép trừ trong phạm vi 7
 • Làm bài tập Thực hành

II. Hoạt động dạy  học chủ yếu:

 

Hoạt động dạy

TG

                                                           Hoạt động học

1. Kiểm tra bài cũ

 

 

 

- GV đánh  giá, nhận xét

5’

 

 

 

 

- 2 HS đọc bảng trừ  trong phạm vi 7

- HS làm bảng tay:

7   - 1 =       7 – 2 =       7 -  3 =     7 – 4 =

-HS NX

 

2. Làm bài tập thực hành

25’

 

a- Giới thiệu bài

1’

 

 

- 2 HS đọc đầu bài

b- Thực hành

Bài 1: Nêu y/c của bài 1?

 

24’

6’

 

-HS : Tính

-HS vận dụng bảng trừ trong phạm vi 7 làm bài

 Lưu ý viết kq thẳng cột với các số ở trên

- HS đọc kết quả

-HS # nx

Bài 2: Nêu y/c của bài 2?

 

6’

-HS : Tính

-HS làm bài – HS đọc kq

- HS # nhận xét

Bài 3: Nêu y/c của bài 3?

 

6’

- Tính

-HS tính

-HS làm bài và chữa bài, nêu cách làm:

VD: 7-4-2 = 1( 7-4+3 lấy 3-2=1 viết 1 vào sau dấu bằng) 

 

Bài 4: Nêu y/c của bài 4?

 

 

 

6’

- Viết phép tính thích hợp

- HS dựa vào hình vẽ, nêu đề toán

-HS viết phép tính thích hợp với đề toán mình nêu ra

-HS nêu: 7 – 2 = 5 ; 7 - 4 = 3

-HS # NX

3. Củng cố, dặn dò

- GV chấm 10 bài

- Nhận xét bài làm của HS

5’

 

 

 

 

- Dừng bút nghe cô nhận xét

- NX tiết học

 

 

 

Bổ sung:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Tuần 14

 

                                                             Thứ ..... ngày ......... tháng .. năm 201

 

Rèn toán : Phép trừ  trong phạm vi 8

I. Mục tiêu: Củng cố cho HS:

 • Phép trừ trong phạm vi 8
 • Làm bài tập Thực hành

II. Hoạt động dạy  học chủ yếu:

 

Hoạt động dạy

TG

Hoạt động học

1. Kiểm tra bài cũ

 

 

 

 

- GV đánh  giá, nhận xét

5’

 

 

 

 

- 2 HS đọc bảng trừ  trong phạm vi 8

- HS làm bảng tay:

8   - 1 =       8 – 2 =       8 -  3 =     8 – 4 = 

-HS NX

 

2. Làm bài tập thực hành

25’

 

a- Giới thiệu bài

1’

 

 

 

b- Thực hành

Bài 1: Nêu y/c của bài 1?

 

24’

4’

Bài 2: Nêu y/c của bài 2?

 

5’

Bài 3: Nêu y/c của bài 3?

 

 

 

 

 

 

Bài 4: Nêu y/c của bài 4?

5’

 

 

 

 

 

 

5’

Bài 5: Nêu y/c của bài 5?

 

 

 

5’

3. Củng cố, dặn dò

- GV chấm 10 bài

- Nhận xét bài làm của HS

5’

 

 

- NX tiết học

 

 

 

Bổ sung:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

                                                    Thứ .............  ngày ..........  tháng ..... năm 201....     

Rèn toán : Luyện tập

I. Mục tiêu: Củng cố cho HS:

-   Phép cộng, trừ  và làm tính cộng , trừ trg phạm vi các số đã học

-    Làm bài tập Thực hành

II. Hoạt động dạy  học chủ yếu:

Hoạt động dạy

TG

Hoạt động học

 1. Kiểm tra bài cũ

 

 

 

- GV đánh  giá, nhận xét

5’

 

 

 

 

- HS làm bảng tay

- Điền dấu : 3 – 1.... 3- 2             

  5+ 0.........5- 0

   4 + 1..... 4 + 0            2+3......... 2+ 1

- HS nx

2. Làm bài tập thực hành

25’

 

a- Giới thiệu bài

1’

 

 

- 2 HS đọc đầu bài

b- Thực hành

Bài 1: Nêu y/c của bài 1?

 

24’

6’

 

-HS : Tính

Lưu ý: dựa vào các bảng cộng đã học để làm bài

-HS làm bài  -HS đọc kq

Bài 2: Nêu y/c của bài 2?

 

6’

-HS : điền số thích hợp vào chô chấm

-HS tính nhẩm

-HS chữa bài và giải thích cách làm.

VD: 2+2=4 nên ta điền 4 vào chỗ chấm

Bài 3: Nêu y/c của bài 3?

 

6’

-Điền dấu thích hợp vào chỗ chấm

-HS thực hiện tính nhẩm từng phép tính ở 2 vế sau đó so sánh mới điền dấu thích  hợp

-HS làm bài và chữa bài, giải thích

   -HS # NX

Bài 4: Nêu y/c của bài 4?

 

 

_GV đánh giá, tuyên dương

6’

 • Viết phép tính thích hợp

- HS dựa vào hình vẽ, nêu đề toán

- HS viết phép tính thích hợp với đề toán mình nêu ra

- HS nêu:  a/ 3 -2 = 1   , b/ 3 +1 = 4

               -HS # NX

3. Củng cố, dặn dò

- GV chấm 10 bài

- Nhận xét bài làm của HS

5’

 

 

 

 

- Dừng bút nghe cô nhận xét

- NX tiết học

 

 

 

Bổ sung:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

                               Tuần 15

                                                        Thứ ........... ngày .........tháng .......năm 201

 

Rèn toán : Luyện tập

I. Mục tiêu: Củng cố cho HS:

-   Phép cộng, trừ  và làm tính cộng , trừ trg phạm vi 9

-    Làm bài tập Thực hành

II. Hoạt động dạy  học chủ yếu:

 

Hoạt động dạy

TG

Hoạt động học

 1. Kiểm tra bài cũ

 

 

 

- GV đánh  giá, nhận xét

5’

 

 

 

 

- HS làm bảng tay

- Điền dấu : 9 – 1.... 9- 2               

9 + 0.........9 - 0

 4 + 5..... 6 + 3           5 + 4  ......... 2+ 4

- HS nx

2. Làm bài tập thực hành

25’

 

a- Giới thiệu bài

1’

 

 

- 2 HS đọc đầu bài

b- Thực hành

Bài 1: Nêu y/c của bài 1?

 

24’

4’

 

-HS : Tính

Lưu ý: dựa vào các bảng cộng, trừ đã học để làm bài

-HS làm bài  -HS đọc kq

Bài 2: Nêu y/c của bài 2?

 

5’

-HS : Tính

-HS tính nhẩm

-HS chữa bài và giải thích cách làm.

VD: 6+3-7=2( lấy 6+3=9, lấy 9-7=2, viết 2 vào sau dấu =)

Bài 3: Nêu y/c của bài 3?

 

5’

- Điền dấu >,<,= vào chỗ trống

-HS thực hiện tính nhẩm từng vế phép tính rồi so sánh và điền dấu

-HS làm bài và chữa bài, giải thích

VD: 5-4<9( Vì 5-4=1, 1<9 vậy ta điền dấu <)

   -HS # NX

Bài 4: Nêu y/c của bài 4?

 

 

Bài 5: Nêu yêu cầu của bài?

 

 

_GV đánh giá, tuyên dương

5’

 

 

5’

Điền số thích hợp

-HS làm bài, chữa bài

-HS # nx

 - Viết phép tính thích hợp

- HS dựa vào hình vẽ, nêu đề toán

-HS viết phép tính thích hợp với đề toán mình nêu ra

-HS nêu: 6+3=9, 9-3=6

-HS # NX

             

3. Củng cố, dặn dò

- GV chấm 10 bài

- Nhận xét bài làm của HS

5’

 

 

 

 

- Dừng bút nghe cô nhận xét

- NX tiết học

 

 

 

                                                              

Bổ sung:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

                          

                                                          Thứ ............ngày .......tháng .......năm 201

 

Rèn toán : Phép cộng trong phạm vi 10

I. Mục tiêu: Củng cố cho HS:

 • Phép  cộng  trong phạm vi 10
 • Làm bài tập Thực hành

II. Hoạt động dạy  học chủ yếu:                                                           

 

Hoạt động dạy

TG

Hoạt động học

1. Kiểm tra bài cũ

 

 

 

 

- GV đánh  giá, nhận xét

5’

 

 

 

 

- 2 HS đọc bảng cộng trong phạm vi 10

- HS làm bảng tay:

9   + 1 =       7 + 3 =       6+4 =     5+5 = 

-HS NX

 

2. Làm bài tập thực hành

25’

 

a- Giới thiệu bài

1’

 

 

- 2 HS đọc đầu bài

b- Thực hành

Bài 1: Nêu y/c của bài 1?

 

24’

4’

 

-HS : Tính

-HS vận dụng bảng cộng trong phạm vi 10 làm bài

 Lưu ý viết kq thẳng cột với các số ở trên

- HS đọc kết quả

-HS # nx

Bài 2: Nêu y/c của bài 2?

 

5’

-HS : Tính

-HS làm bài – HS đọc kq

- HS # nhận xét

Bài 3: Nêu y/c của bài 3?

 

 

 

 

5’

-HS: - viết số thích hợp vào ô trống

-HS làm bài và chữa bài, nêu cách làm

VD: 7+....=10( 7 +3=10 vậy chỗ chấm ta điền số 3)

 

 

Bài 4: Nêu y/c của bài 4?

 

 

 

 

 

 

 

 

Bài 5: Nêu yêu cầu của bài?

 

 

 

5’

 

 

 

 

 

 

 

 

5’

-Điền số

-HS dựa vào cấu tạo số 10 để làm.

-HS làm bài, chữa bài.

-HS nêu cấu tao số 10:

10 gồm 1 và 9 , gồm 9 và 1

10 gồm 2 và 8 , gồm 8 và 2

10 gồm 3 và 7 , gồm 7 và 3

10 gồm 4 và 6 , gồm 6 và 4

10 gồm 5 và 5

- Viết phép tính thích hợp

- HS dựa vào hình vẽ, nêu đề toán

-HS viết phép tính thích hợp với đề toán mình nêu ra

-HS nêu: 5+5=10

-HS # NX

 

3. Củng cố, dặn dò

- GV chấm 10 bài

- Nhận xét bài làm của HS

5’

 

 

 

 

- Dừng bút nghe cô nhận xét

- NX tiết học

 

 

 

 

Bổ sung:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

Tuần 16

                                                         Thứ ...........ngày ....... tháng ....... năm 201

 

                                     Rèn toán :bài  Luyện tập

I. Mục tiêu: Củng cố cho HS:

-   Phép trừ  và làm tính trừ trg phạm vi 10

-    Làm bài tập Thực hành

II. Hoạt động dạy  học chủ yếu:

 

Hoạt động dạy

TG

Hoạt động học

1.Kiểm tra bài cũ

 

 

 

- GV đánh  giá, nhận xét

5’

 

 

 

 

- HS làm bảng tay

- Điền số?: 10-.......=6                10-..........= 5

........-3=7          10-9=...........     10-.......=0

- HS nx

2. Làm bài tập thực hành

25’

 

a- Giới thiệu bài

1’

 

 

- 2 HS đọc đầu bài

b- Thực hành

Bài 1: Nêu y/c của bài 1?

 

24’

6’

 

-HS : Tính

Lưu ý: dựa vào các bảng cộng, trừ đã học để làm bài

-HS làm bài  -HS đọc kq

Bài 2: Nêu y/c của bài 2?

 

6’

-HS : Tính

-HS theo cột dọc

-HS làm bài và chữa bài

Bài 3: Nêu y/c của bài 3?

 

6’

- Nối phép tính với kq đúng

-HS thực hiện tính nhẩm từng phép tính rồi với nối

-HS làm bài và chữa bài, giải thích

   -HS # NX

Bài 4: Nêu y/c của bài 4?

 

 

 

_GV đánh giá, tuyên dương

6’

- Viết phép tính thích hợp

- HS dựa vào hình vẽ, nêu đề toán

-HS viết phép tính thích hợp với đề toán mình nêu ra

-HS nêu: a/ 10-4=6                    b/ 8-3=5

-HS # NX

             

3. Củng cố, dặn dò

- GV chấm 10 bài

- Nhận xét bài làm của HS

5’

 

 

 

 

- Dừng bút nghe cô nhận xét

- NX tiết học

 

 

 

 

Bổ sung:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

Thứ ............. ngày ......... tháng ...... năm 201

 

Rèn toán : Bảng cộng trừ  trong phạm vi 10

I. Mục tiêu: Củng cố cho HS:

 • Phép  cộng, trừ  trong phạm vi 10
 • Làm bài tập Thực hành

II. Hoạt động dạy  học chủ yếu:

 

Hoạt động dạy

TG

Hoạt động học

1. Kiểm tra bài cũ

 

 

 

- GV đánh  giá, nhận xét

5’

 

 

 

 

- 2 HS đọc bảng cộng, trừ trong phạm vi 10

- HS làm bảng tay:

8+1+ 1 =      7 + 3 - 2 =    3+ 3 +4 =  5+5 -5 = 

-HS NX

2. Làm bài tập thực hành

25’

 

a- Giới thiệu bài

1’

- 2 HS đọc đầu bài

b- Thực hành

Bài 1: Nêu y/c của bài 1?

 

24

6’

 

-HS : Tính

-HS vận dụng bảng cộng ,trừ và mối quan hệ giữa công và trừ trong phạm vi 10 làm bài

 VD: 9+1=10 suy ra 10-1=9, 10-9=1

- HS đọc kết quả

-HS # nx

Bài 2: Nêu y/c của bài 2?

 

6’

-HS : Tính

Lưu ý : Viết kq  là 10 , CS 0 thẳng cột với các số ở trên, CS 1 viết sang bên trái CS 0

-HS làm bài – HS đọc kq

- HS # nhận xét

Bài 3: Nêu y/c của bài 3?

6’

-HS: - viết số thích hợp vào ô trống

-HS dựa vào cấu tạo số để làm

-HS làm bài và chữa bài, nêu cách làm

Bài 4: Nêu y/c của bài 4?

 

 

6’

- Viết phép tính thích hợp

- HS dựa vào hình vẽ, nêu đề toán

-HS viết phép tính thích hợp với đề toán mình nêu ra

-HS nêu: 4 + 6 =10

-HS # NX

3. Củng cố, dặn dò

- GV chấm 10 bài

- Nhận xét bài làm của HS

5’

 

 

 

 

- Dừng bút nghe cô nhận xét

 

Bổ sung:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Tuần 17

                                                        Thứ ........... ngày .........tháng ...... năm 201

 

Rèn toán : Luyện tập chung

I. Mục tiêu: Củng cố cho HS:

-   Phép  cộng, trừ  và làm tính cộng , trừ trg phạm vi các số đã học

-    Làm bài tập Thực hành

II. Hoạt động dạy  học chủ yếu:

 

Hoạt động dạy

TG

Hoạt động học

1.Kiểm tra bài cũ

 

 

 

- GV đánh  giá, nhận xét

5’

 

 

 

 

- HS làm bảng tay

- Tính:

10-5=                                1+2+7=

10-2-3=                             1+ 1+8=

10-1-4=                              1+0+9=

- HS nx

2. Làm bài tập thực hành

25’

 

a- Giới thiệu bài

1’

 

 

- 2 HS đọc đầu bài

b- Thực hành

Bài 1: Nêu y/c của bài 1?

 

24’

6’

 

-HS : Tính

-HS dựa vào các bảng cộng trừ đã học để làm

-HS làm bài  -HS chữa bài

Bài 2: Nêu y/c của bài 2?

 

6’

-HS : Tính

-HS theo hàng  ngang

-HS làm bài và chữa bài

Bài 3: Nêu y/c của bài 3?

 

6’

- Xếp các số theo thứ tự từ bé đến lớn, từ lớn đến bé

-HS so sánh 4 số rồi mới xếp

-HS làm bài và chữa bài

-Xếp: a/ 8, 6, 4, 2

          b/ 2, 4, 6, 8

   -HS # NX

Bài 4: Nêu y/c của bài 4?

 

 

 

_GV đánh giá, tuyên dương

6’

- Viết phép tính thích hợp

- HS dựa vào hình vẽ, nêu đề toán

-HS viết phép tính thích hợp với đề toán mình nêu ra

-HS nêu: a/ 5 + 4= 9                    b/ 6 – 4= 2

-HS # NX

             

3. Củng cố, dặn dò

- GV chấm 10 bài

- Nhận xét bài làm của HS

5’

 

 

 

 

- Dừng bút nghe cô nhận xét

- NX tiết học

 

 

 

                                                                                            

Bổ sung:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Thứ ............ngày ........tháng ........ năm 201

.

Rèn toán : Luyện tập chung

I. Mục tiêu: Củng cố cho HS:

-   Phép  cộng, trừ  và làm tính cộng , trừ trg phạm vi các số đã học

-    Làm bài tập Thực hành

II. Hoạt động dạy  học chủ yếu:

 

Hoạt động dạy

TG

Hoạt động học

1.Kiểm tra bài cũ

 

 

 

- GV đánh  giá, nhận xét

5’

 

 

 

 

- HS làm bảng tay

- Điền dấu >, <, = vào chỗ chấm:

  1+ 3.... 2+ 4                         10_9..... 10- 8

  2+ 5..... 2+1+4                      7-2...... 8-5

- HS nx

2. Làm bài tập thực hành

25’

 

a- Giới thiệu bài

1’

 

 

- 2 HS đọc đầu bài

b- Thực hành

Bài 1: Nêu y/c của bài 1?

 

24’

6’

 

-HS : Tính

-HS dựa vào các bảng cộng trừ đã học để làm , lưu ý viết kq đúng vị trí

-HS làm bài  -HS chữa bài

Bài 2: Nêu y/c của bài 2?

 

6’

-HS : Viết số thích hợp vào chỗ chấm

-HS tính nhẩm sau đó điền số cho phù hợp

-HS làm bài và chữa bài

Bài 3: Nêu y/c của bài 3?

 

6’

- Điền dấu >,<,= vaò chỗ chấm

-HS thực hiện tính ở 2 vế, so sánh rồi điền dấu

-HS làm bài và chữa bài

   -HS # NX

Bài 4: Nêu y/c của bài 4?

 

 

 

_GV đánh giá, tuyên dương

6’

- Viết phép tính thích hợp

- HS dựa vào hình vẽ, nêu đề toán

-HS viết phép tính thích hợp với đề toán mình nêu ra

-HS nêu:  7 – 3 = 4

-HS # NX

             

3. Củng cố, dặn dò

- GV chấm 10 bài

- Nhận xét bài làm của HS

5’

 

 

 

 

- Dừng bút nghe cô nhận xét

- NX tiết học

 

 

 

 

Bổ sung:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Tuần 18

                                                      Thứ ............  ngày ..........  tháng ...... năm 201

 

Rèn toán : Điểm, đoạn thẳng

I. Mục tiêu: Củng cố cho HS:

-   Điểm, đoạn thẳng

-    Biết kẻ và đọc tên các đoạn thẳng

-    Rèn kĩ năng làm bài thực hành

II. Hoạt động dạy  học chủ yếu:

 

Hoạt động dạy

TG

Hoạt động học

1.Kiểm tra bài cũ

-GV ghi các điểm:

     . A              . B           . C          . D

                M .                   .N

-Em hãy nối các điểm ở trên để được các đoạn thẳng AB, CD, MN

- GV đánh  giá, nhận xét

5’

 

 

 

 

 

- HS Đọc các điểm

- HS làm bài trên bảng tay

- HS nx

2. Làm bài tập thực hành

25’

 

a- Giới thiệu bài

1’

 

 

- 2 HS đọc đầu bài

b- Thực hành

Bài 1: Nêu y/c của bài 1?

 

24’

8’

 

-HS : Viết tên các điểm và đoạn thẳng theo mẫu.

-HS dựa vào mẫu để làm , lưu ý kẻ bằng thước

-HS làm bài

 -HS chữa bài

Bài 2: Nêu y/c của bài 2?

 

8’

-HS : Nối các điểm để được:

a/ 3 đoạn thẳng    b/ 5 đoạn thẳng

c/ 4 đoạn thẳng    d/ 6 đoạn thẳng

-HS dùng thước và bút để nối

-HS làm bài và chữa bài

Bài 3: Nêu y/c của bài 3?

 

8’

- Ghi số thích hợp vào ô trống

 

 

 

_GV đánh giá, tuyên dương

 

- HS quan sát hình vẽ

-HS đếm số đoạn thẳng

-HS làm bài- chữa bài:

hình 1: 5 đoạn thẳng,    hình 2: 3 đoạn thẳng

Hình 3: 6 đoạn thẳng

-HS # NX

             

3. Củng cố, dặn dò

- GV chấm 10 bài

- Nhận xét bài làm của HS

5’

 

 

 

 

- Dừng bút nghe cô nhận xét

- NX tiết học

 

 

 

                                                                                     

Bổ sung:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

  

Thứ .............ngày ........tháng .....năm 201

Rèn toán : Độ dài đoạn thẳng

I. Mục tiêu: Củng cố cho HS:

-   Biểu tượng về dài hơn ngắn hơn.

-   Biết so sánh về dài hơn, ngắn hơn

-    Làm bài tập Thực hành

II. Hoạt động dạy  học chủ yếu:

 

Hoạt động dạy

TG

Hoạt động học

1.Kiểm tra bài cũ

GV vẽ hai đoạn thẳng

      

 

Hỏi: Đoạn thẳng nào dài hơn, đoạn thẳng nào ngắn hơn?

-Hãy so sánh độ dài 2 đoạn thẳng này?

-Hãy dùng gang tay để đo cái cặp của em theo chiều dài

- GV đánh  giá, nhận xét

10’

 

 

 

 

- HS quan sát

- HS trả lời

- HS nx

 

 

 

-HS thực hành

2. Làm bài tập thực hành

20’

 

a- Giới thiệu bài

1’

 

 

- 2 HS đọc đầu bài

b- Thực hành

Bài 1: Nêu y/c của bài 1?

 

19’

9’

 

-HS : ghi dấu nhân vào đoạn thẳng dài hơn

-HS quan sát

-HS làm bài  -HS chữa bài

a/ đoạn thẳng AB      b/ đoạn thẳng pq

 

 

c/ đoạn thẳng HK  d/ đoạn thẳng GH

Bài 2: Nêu y/c của bài 2?

 

10’

 • Tô màu vào băng giấy dài nhất

-HS quan sát làm bài và chữa bài

 

 

 

_GV đánh giá, tuyên dương

 

a/ HS tô màu băng giấy thứ 3( HS gt vì băng giấy này dài 6 ô)

b/ Tô màu băng giấy ngắn nhất là băng giấy thứ 2( có 5 ô)           

3. Củng cố, dặn dò

- GV chấm 10 bài

- Nhận xét bài làm của HS

5’

 

 

 

 

- Dừng bút nghe cô nhận xét

- NX tiết học

 

 

 

 

Bổ sung:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

    Tuần 19:

Thứ           ngày       tháng      năm 201

 

Rèn toán: Bài:    Mười một, mười hai

 

 1. Mục tiêu:

 - Rèn kĩ năng đọc viết các số mười một, mười hai.

- Rèn kĩ năng làm bài tập thực hành.

II.    Các hoạt động dạy học:

 

Hoạt động của thầy

Tg

Hoạt động của trò

1.  Kiểm tra bài cũ:

5’

 

- GV chuẩn bị đồ dùng học tập của hs

 

Hs để đồ dùng cho gv kiểm tra

- Nhận xét

 

 

2. Dạy bài mới

25’

 

a, Giới thiệu bài:

1’

HS nghe

b, Làm bài tập thực hành

24’

 

Bài 1: HS đọc y/c của bài

5’

2 HS đọc: Đếm và điền số thích hợp vào ô trống.

- Bài y/c gì?

 

2 hs nêu: đếm và điền số thích hợp vào ô trống.

- Cho HS tự đếm số con cá và điền số vào ô trống.

 

HS làm và điền số vào btập

- Gọi hs trả lời

 

HS trả lời:  điền số 11 vì có 11 con cá, điền số 12 vì có 12 con cá ngựa.

- Nhận xét

 

 

Bài 2: HS đọc y/c của bài

5’

2 hs đọc:  khoanh vào 12 con vật

- Bài y/c gì?

 

3 hs nêu: khoanh vào 12 con vật

- Cho HS tự đếm 12 con chuồn chuồn và 12 con ốc sên rồi khoanh cho đúng.

 

HS làm và khoanh vào btập

- Gọi hs trả lời

 

4 HS trả lời

- Nhận xét

 

 

Bài 3: HS đọc y/c của bài

5’

2 hs đọc: Viết số theo thứ tự vào ô trống

- Bài y/c gì?

 

3 HS nêu: viết số theo thứ tự vào ô trống

- Cho hs tự làm bài và đọc kết quả

 

  Hs đọc các số từ 1 đến 12

- Nhận xét

 

 

Bài 4: HS đọc y/c của bài

5’

2 hs đọc: Điền số vào ô trống theo mẫu

- Bài y/c gì?

 

3 HS nêu

- gọi 2 hs đọc mẫu

 

2 hs đọc

- Cho hs tự viết theo mẫu

 

HS tự làm bài

- Gọi hs đọc kết quả

 

HS trả lời

- Nhận xét

 

 

Bài 5: HS đọc y/c của bài

4’

2 hs đọc

- Bài y/c gì?

 

3 HS nêu

- Cho hs tự viết theo mẫu

 

HS đọc các số từ 0 đến 12

- Nhận xét

 

 

3. Củng cố, dặn dò:

5’

 

- GV chấm 7-10 bài

 

 

- nhận xét bài làm của hs

 

Hs dừng bút nghe gv nhận xét

- Nhận xét tiết học dặn chuẩn bị bài sau.

 

Hs nghe.

 

Bổ sung:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

hứ          ngày       tháng      năm 201

 

Rèn toán: Mười ba, mười bốn, mười lăm.

 

 1. Mục tiêu:

 - Rèn kĩ năng đọc viết các số mười ba, mười bốn, mười lăm.

- Rèn kĩ năng làm bài tập thực hành.

II.    Các hoạt động dạy học:

 

Hoạt động của thầy

Tg

Hoạt động của trò

1.  Kiểm tra bài cũ:

5’

 

 • GV gọi hs đọc các số từ 0 đến 12,

viết số 11, 12.

 

Hs đọc và viết số 11,12.

- Nhận xét

 

 

2. Dạy bài mới

25’

 

a, Giới thiệu bài:

1’

HS nghe

b, Làm bài tập thực hành

24’

 

Bài 1: HS đọc y/c của bài

5’

2 HS đọc: Đếm và điền số thích hợp vào ô trống.

- Bài y/c gì?

 

2 hs nêu: đếm và điền số thích hợp vào ô trống.

 • Cho HS tự đếm số con cá và điền số

vào ô trống.

 

HS làm và điền số vào btập

- Gọi hs trả lời

 

HS trả lời:  điền số 13 vì có 13 bông hoa, điền số 14 vì có 14 bút chì, điền số 15 vì có 15 con bướm.

- Nhận xét

 

 

Bài 2: HS đọc y/c của bài

5’

2 hs đọc: Viết số theo thứ tự vào ô trống

- Bài y/c gì?

 

3 HS nêu: viết số theo thứ tự vào ô trống

- Cho hs tự làm bài và đọc kết quả

 

  Hs đọc các số từ 1 đến 15

- Nhận xét

 

 

Bài 3: HS đọc y/c của bài

5’

2 hs đọc: Điền số vào chỗ chấm

- Bài y/c gì?

 

3 HS nêu

- gọi 2 hs đọc mẫu

 

2 hs đọc

- Cho hs tự viết theo mẫu

 

HS tự làm bài

- Gọi hs đọc kết quả

 

HS trả lời:

Số 13 gồm 1 chục và 3 đơn vị

 Số 14 gồm 1 chục và 4 đơn vị

Số 15 gồm 1 chục và 5 đơn vị

- Nhận xét

 

 

Bài 4: HS đọc y/c của bài

5’

2 hs đọc

- Bài y/c gì?

 

3 HS nêu

- Cho hs tự đếm và viết số vào ô trống.

 

HS nêu: có 3 hình vuông, có 5 hình tam giác.

- Nhận xét

 

 

Bài 5: HS đọc y/c của bài

4’

2 hs đọc

- Bài y/c gì?

 

3 HS nêu

- Cho hs tự viết theo mẫu

 

HS đọc các số từ 0 đến 15

- Nhận xét

 

 

3. Củng cố, dặn dò:

5’

 

- GV chấm 7-10 bài

 

 

- nhận xét bài làm của hs

 

Hs dừng bút nghe gv nhận xét

- Nhận xét tiết học dặn chuẩn bị bài sau.

 

Hs nghe.

 

 

Bổ sung:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………